Nakstad:

– Vi kommer til å se økt dødelighet i andre pasientgrupper enn koronasyke

Basert på tall fra Helsedirektoratet har TV 2 regnet ut at det ble utført 189.678 færre behandlinger i norske sykehus i mars i år sammenlignet med i fjor.

12. mars gikk den store alarmen om koronakrisen i Norge. Men allerede før dette hadde norske sykehus begynt å ta høyde for den verst tenkelige utviklingen; at koronasyke ville oversvømme sykehusene.

I utgangspunktet finnes det ikke ledige senger og behandlingsplasser i det norske helsevesenet. Da måtte aktiviteten tas kraftig ned, og behandlinger mot relativt alvorlige lidelser måtte utsettes.

Nesten 200 000 utsatte prosedyrer

– Det er det som er det uheldige med denne koronasituasjonen i hele verden. Det påvirker helsetjenestene i så stor grad, at det går ut over andre pasientgrupper som trenger helsehjelp, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Sammenliknet med tall for mars 2019, ble det utført hele 189 678 færre planlagte behandlinger ved norske helseinstitusjoner i mars 2020. Utregningen er basert på tall fra Helsedirektoratet.

I en rapport offentliggjort i slutten av april, går det frem at noen av sykehusene har redusert aktiviteten til rundt 50 prosent, mange til rundt 70 prosent av normal aktivitet.

Døde kan bli konsekvensen

Pasientgrupper som blir nedprioriterte er blant annet pasienter med sykdommer i øre, nese og hals, de med psykiske lidelser og rusproblemer, skjelettsykdommer, sykdommer i blod, bryst, nervesystemer og åndedrettsorganer.

– Kan konsekvensen av dette bli langvarig sykdom og død?

– Vi vil nok også i Norge se at det er pasientgrupper dette har gått ut over, både med lengre ventetid og forverring av sykdomstilstander. Vi kan ikke utelukke at noen vil dø. I hvert fall om vi ser globalt på det, så vil nok ettertiden vise en økt dødelighet i andre pasientgrupper enn de med koronavirus, sier Nakstad.

– Tok dere aktiviteten for mye ned?

– Det vil alltid være mulig å si i etterpåklokskapens lys. Men jeg tror at da vi så dette økte med rask takt og hva som skjedde i land rundt oss, så hadde ikke vi i Norge noe annet valg enn å forberede oss på at det ville bli mye koronasmitte. Men det stoppet på rundt 300 innleggelser, og det tror jeg vi skal være glade for i ettertid, ser Espen Nakstad.