SPARER: Livet blir annerledes, vi kommer til å få svakere lønnsvekst og forbruket vil gå ned, ikke fordi vi har mindre penger, men fordi vi ikke går ut og bruker penger på samme måte som før koronakrisen. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix
SPARER: Livet blir annerledes, vi kommer til å få svakere lønnsvekst og forbruket vil gå ned, ikke fordi vi har mindre penger, men fordi vi ikke går ut og bruker penger på samme måte som før koronakrisen. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

SSB spår lave lønnstillegg og nedgang i privat forbruk

Statistisk sentralbyrå spår 2 prosent lønnsvekst og 10 prosent fall i privat forbruk. Så mye som en seksdel av husholdningers inntekt vil gå i sparegrisen.

– Svak lønnsomhet i industrien vil gi lave lønnstillegg både i år og neste år. Det vil spre seg til andre næringer og offentlig sektor, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

SSB legger til grunn at nedgangstidene for norsk industri vil bety magre lønnsoppgjør for alle i landet, at oljeprisen, som har stupt, vil holde et fortsatt labert nivå, og at de mest inngripende smitteverntiltakene gradvis blir fjernet i løpet av andre halvår i år.

Lønnsveksten i år spår de blir 2 prosent.

– En stor del lønnsveksten i år vil komme gjennom overhenget fra i fjor. Bidraget fra høstens lønnsoppgjør blir beskjedent, sier von Brasch.

Samtidig anslår de redusert privat forbruk på 10 prosent i år, rett og slett fordi folk sitter inn og ikke bruker penger slik de gjorde før. SSBs anslår at husholdningene vil spare hele 16 prosent av inntekten sine i år.

SSB har forsøkt seg med prognoser for norsk økonomi til 2023, men alt er svært usikkert.