Seks naturvernorganisasjoner mener regjeringen må ta hensyn til at utbygging av vindkraftparker gir større CO2-utslipp en man har visst. Her fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune.
Seks naturvernorganisasjoner mener regjeringen må ta hensyn til at utbygging av vindkraftparker gir større CO2-utslipp en man har visst. Her fra Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness

Vindkraftutbygging i urørt natur kan ha negativ klimaeffekt

Norsk natur inneholder fem hundre ganger mer karbon enn Norge slipper ut årlig. Grunn til å droppe vinkraftutbygging i urørt natur, mener naturvernorganisasjoner.

TV 2 korrigerer: I den opprinnelige versjonen av denne saken sto det opplyst i ingress at norsk natur inneholder hundre ganger mer karbon enn Norge slipper ut årlig. En ny versjon av saken ble publisert 14.20 den 27. april 2020. TV 2 beklager feilen.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) konkluderte blant annet med at det viktigste klimatiltaket som kan gjennomføres i Norge er å la norsk natur være mest mulig i fred, skriver Aftenposten.

– Det må bli slutt på den lange praksisen med å plassere vindkraftverk i verdifull og urørt natur, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening til avisen.

Denne nye kunnskapen må inn i den kommende stortingsmeldingen om vindkraft på land, mener Naturvernforbundet, WWF Verdens Naturfond, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

«Å bygge ut storskala vindkraft i viktige natur- og friluftsområder kan vise seg å være en dårlig klimaløsning», skriver de seks organisasjonene.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier den nye NINA-rapporten viser at det å bevare naturen er viktig utover det å berge selve naturmangfoldet.

– Det er også viktig for å stoppe katastrofale klimaendringer. Vi må slutte å bygge ned den verdifulle naturen vår, og det gjelder også i vindkraftsaker, sier hun.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier på generelt grunnlag at «det er ingen tvil om at vi må bygge ned mindre norsk natur».

(©NTB)