USA: Leder David Reich (venstre) sammen med legene Hooman Poor (midt) og J. Mocco (høyre) ved Mount Sinai Hospital i Manhattan ser på sammenhengen mellom hjerneslag og koronaviruset.
USA: Leder David Reich (venstre) sammen med legene Hooman Poor (midt) og J. Mocco (høyre) ved Mount Sinai Hospital i Manhattan ser på sammenhengen mellom hjerneslag og koronaviruset. Foto: Jeenah Moon / Reuters

Økende antall hjerneslag hos unge koronasmittede: – Vi har aldri sett så mange

Leger i USA slår alarm om et stort antall pasienter i 50-, 40- og 30-årene med hjerneslag, som alle har testet positivt for koronaviruset.

USA, som har over 50.000 dødsfall knyttet til covid-19, har også flest bekreftet smittede i hele verden.

I tillegg har de et av verdens største medisinske forskningsmiljøer.

Etter flere og flere sykehus i områder som er hardt rammet av koronaviruset begynte å se samme mønster, slo en rekke amerikanske leger alarm.

Aldri før hadde de hatt så mange unge pasienter med hjerneslag. Det ble bekreftet at pasientene var smittet av koronaviruset, og hadde hittil hatt milde symptomer på sykdommen.

Kan forårsake blodpropp

Det er mye uvisst om covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset, og det kan virke som land forteller om nye symptomer og konsekvenser ukentlig.

I det siste har det kommet flere beviser på at sykdommen kan få blodpropper til å utvikle seg i årene. Leger forteller overraskende nok om blodpropper som former seg i blodårene til pasientene foran øynene deres.

Blodpropp kan forårsake hjerneslag, og i Norge er gjennomsnittsalderen for førstegangs hjerneslag 72 år for menn og 77 år for kvinner.

Det var derfor svært overraskende da legene i USA opplevde en strøm av unge og tilsynelatende friske mennesker med hjerneslag.

Unge pasienter

Hjerneslagpasientene med påvist covid-19 var i gjennomsnitt 15 år yngre enn hjerneslagpasienter uten covid-19.

– Statistisk sett er det minst sannsynlig at disse personene opplever hjerneslag, sier forsker J. Mocco ved Mount Sinai Beth Israel Hospital i Manhattan til Washington Post.

SJOKKERT: Forsker J. Mocco ble sjokkert av slagpasientene.
SJOKKERT: Forsker J. Mocco ble sjokkert av slagpasientene. Foto: Jeenah Moon / REUTERS

Mocco har brukt store deler av karrieren sin på å studere slag. Forskeren sier han ble sjokkert av analysene.

– Dette er en av de mest tydelige og mest dyptgående korrelasjoner jeg har kommet over. Det er et altfor tydelig signal til at dette er tilfeldig, sier han.

– Syvdoblet økning

Nevrolog Thomas Oxley ved Mount Sinai Beth Israel Hospital i Manhattan er én av mange leger som nå slår alarm om funnene.

Til Washington post forteller han om en pasient han behandlet på sykehuset. Oxley hadde i utgangspunktet fri, men ble ringt på grunn av det overveldende antallet slagpasienter. Den 44 år gamle mannen han behandlet hadde ingen underliggende sykdommer, og tok ingen medisiner i hverdagen.

På venstre side av hodet hadde han en stor blodpropp, og Oxley gikk inn for å operere den ut. Under operasjonen så han noe han aldri hadde sett før – nye blodpropper som utviklet seg mens han stod og så ned på hjernen til pasienten.

Oxley er blant legene som har samarbeidet om å lage en studie om slagpasientene, som blir utgitt neste uke. De foreløpige resultatene av studien viser at pasientene rammes av den verste typen hjerneslag. En type som kan gi alvorlige konsekvenser.

– Rapporten vår viser en syvdoblet økning av plutselige hjerneslag hos unge pasienter de siste to ukene. De fleste pasientene har ingen tidligere medisinsk historie, og var hjemme med milde eller ingen symptomer av covid-19, sier Oxley til CNN.

HJERNESLAG: Her pekes det på en skade i hjernen forårsaket av blodpropp.
HJERNESLAG: Her pekes det på en skade i hjernen forårsaket av blodpropp. Foto: Patrick Semansky / Ap Photo

Vanligvis behandler sykehuset færre enn to tilfeller av hjerneslag i måneden hos pasienter under 50 år.

Oppfører seg annerledes

Legene tror slagene kan knyttes direkte til en av de mest kjente årsakene til dødsfall hos covid-19-pasienter.

Blodpropper som former seg andre steder i kroppen kan løsrive seg og følge blodstrømmen oppover mot lungene, som fører til lungeemboli hos personer med koronavirussmitte.

En av legene som nå forsker på de mange tilfellene av hjerneslag lurer på om slagene kan komme av at lungene til de yngre pasientene ikke rammes.

Når lungeproblemene ikke viser seg, er teorien at sykdommen utvikler seg over tid og rammer andre deler av kroppen. Forfatterne har i tillegg sett at blodproppene oppfører seg annerledes enn de vanligvis gjør. Blant annet har noen av pasientene utviklet flere blodpropper i hjernen, noe som er høyst uvanlig.