KRITISK: Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svendsrud beskriver situasjonen som «vanvittig».
KRITISK: Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svendsrud beskriver situasjonen som «vanvittig». Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Krever at justisministeren rydder opp i pengekrangel

Tilsynsarbeidet i fengslene på Vestlandet er stanset på grunn av en pengekrangel. Nå krever Arbeiderpartiet at justisministeren ordner opp.

Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svendsrud reagerer kraftig på TV 2s artikler om den fastlåste pengekonflikten. Nå krever stortingsrepresentanten svar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Det er opplagt helt vanvittig at en uenighet angående honorering eller lønn av tilsynsrådests medlemmer for jobben de skal gjøre, har ført til at tilsynsrådet ikke har gjennomført tilsyn siden 2019, sier Aasen-Svendsrud til TV 2.

Kritikk for naken-visitasjon

Som TV 2 kunne fortelle i helgen er situasjonen fullstendig fastlåst mellom ledelsen i tilsynsrådet for Kriminalomsorgens region vest og Justis- og beredskapsdepartementet.

Leder i Forsvaregruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, uttalte til TV 2 at han knapt kan tro at situasjonen har oppstått.

Konsekvensen av honorar-krangelen er at tilsynsrådet i et halvt år i protest har nektet å gjøre den jobben de skal: Bidra til at rettighetene til de de fengselsinnsatte ivaretas.

I løpet av perioden hvor tilsynsrådet har stanset arbeidet sitt, har det i Bergens Tidende blitt avdekket kritikkverdige forhold ved fengselet knyttet til nakenvisitasjon av innsatte.

Krever svar

– Stortinget har nylig behandlet sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon i norske fengsler. Der kommer det frem en rekke svært alvorlige hendelser og brudd på menneskerettigheter i norske fengsler. Derfor mener jeg at det er svært alvorlig at heller ikke tilsynsrådet ser ut til å fungere etter hensikten, sier Aasen-Svendsrud, som sitter i justiskomitéen på Stortinget.

Nå krever hun at justis- og beredskapsminister Monica Mæland håndterer situasjonen.

– Det er opplagt at justisministeren må komme på banen og rydde opp i dette, sier hun.

TV 2 har bedt justis- og beredskapsminister Monica Mæland om kommentar i denne saken. Statssekretær Thor Kleppen Sættem svarer følgende:

– Departementet har til behandling en klagesak om honorar til medlemmer av ett av tilsynsrådene for Kriminalomsorgen. Vi arbeider for at saken kan sluttføres i løpet av kort tid. Generelt er det naturligvis uheldig dersom tilsynsarbeidet stopper opp på grunn av uklarheter om honorar. For øvrig gjennomgår departementet ulike sider ved ordningen med tilsynsråd for kriminalomsorgen, sier Sættem.