BLIND: Ronny Hansen (56) fra Tromsø har mistet sin mangeårige støttekontakt etter en umiddelbar oppsigelse fra kommunen.
BLIND: Ronny Hansen (56) fra Tromsø har mistet sin mangeårige støttekontakt etter en umiddelbar oppsigelse fra kommunen. Foto: Øystein Barth-Heyerdahl / Nordlys

Mistet støttekontakten på grunn av barbering:

– Uverdig behandling

Ronny Hansen (56) mistet støttekontakten fordi han fikk hjelp med barbering. Nå kaster Frps stortingsrepresentant Helge André Njåstad seg inn i kampen for Hansen.

TV 2 skrev onsdag om Ronny Hansen (56) fra Tromsø som mistet støttekontakten sin med umiddelbar virkning.

Han er blind og totalt avhengig av hjelp fra andre personer for å komme seg gjennom hverdagen.

Hansen og støttekontakten hadde et arbeidsforhold og vennskap i mer enn 15 år. Men etter at han fikk hjelp med barbering og handling under koronakrisen fikk støttekontakten sparken av kommunen.

Behandlingen får Frps kommunalpolitiske talsmann på Stortinget, Helge André Njåstad til å reagere kraftig.

– Denne behandlingen vitner om uvitenhet fra kommunen, og er uverdig. Handling og barbering er en selvfølge at man skal få hjelp til, sier Njåstad til TV 2.

– I en tid der helsevesenet er sprengt bør kommunen være glad for at støttekontakten på eget initiativ bistod med handling og barbering. Det handler om å være et medmenneske og skal ikke straffes med oppsigelse, utdyper han videre.

Ber kommunen snu

Njåstad mener nå kommunen bør ta tilbake oppsigelsen.

– Det er lov å gjøre feil, og det er lov å snu. Jeg forventer at kommunen rydder opp slik at støttekontakten får fortsette hos Ronny, sier talsmannen til TV 2.

På spørsmål om det er så lurt at andre tar seg av barbering under koronakrisen mener Njåstad at man må se etter løsninger som er til det beste for begge parter.

– Det er krevende tider for alle, smittevernarbeidet må alle ta del i. Men for noen som må ha hjelp hver eneste dag må man legge til rette for det. At hjemmetjenesten har denne oppgaven er for så vidt bra det, men det er spesielle tider og all avlastning helsetjenesten får bør man jo være glad for, så lenge smittevernet blir ivaretatt.

Kommunen: – Alle får hjelp

Ifølge kommunen er støttekontakt-ordningen til for fritidsaktiviteter, ikke for praktisk bistand, slik som barbering og hjelp med handling.

Enhetsleder for tildelingskontoret i Tromsø kommune, Åshild Moen, kan ikke uttale seg om enkeltsaker, men svarer på generelt basis.

– Vår praksis er verken uvitende eller uverdig. Brukerene i Tromsø får nødvendig helsehjelp og praktisk bistand, inkludert barbering og handling der det er behov, skriver hun i en e-post til TV 2.

Videre presiserer hun at brukerene har klageadgang til fylkesmannen, og at kommunen vil bistå i en eventuell klage. Hun er klar på at hjemmetjenesten er under press i koronakrisen, men at pasienter og brukere skal ha nødvendig helse- og omsorgshjelp samtidig som smittevernet blir ivaretatt.

I tillegg poengterer sier hun at ingen har blitt oppsagt på grunn av praktisk bistand.

Ville hjelpe vennen

TV 2 har pratet med støttekontakten, som ønsker å være anonym. Personen sier det handlet om å hjelpe en venn.

– Jeg vet at Ronny satt der alene, og trengte hjelp. Derfor dro jeg dit som en venn, og hjalp han. Jeg sa i fra til kommunen om at jeg hadde gjort det, og da fikk jeg beskjed om at det var langt over streken, og ble oppsagt med umiddelbar virkning, forteller støttekontakten til TV 2.

– Bakgrunnen for umiddelbar oppsigelse var smittevernreglene, som de mente jeg hadde brutt, med stor fare for mange andre sine liv. Jeg presiserte at jeg hadde kontaktet brukeren, som en mangeårig venn ut fra hans behov og ikke som støttekontakt, da jeg visste at ordningen var satt i bero på grunn av koronaviruset, sier han videre.