Kritiserer flytting av iskanten:

– Et fullstendig knefall for oljeindustrien

Å definere iskantsonen til området der det er 15 prosent isfrekvens, er det samme som et fullstendig knefall for oljeindustrien, mener Naturvernforbundet. Mens Audun Lysbakken mener det er et miljøbedrag å selge iskantflyttingen som en miljøseier.

Regjeringen flytter grensen for oljevirksomhet i Barentshavet til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned.

– Med en grense ved 15 prosent isfrekvens tar vi bedre vare på miljøet og reduserer risikoen for å skade sårbar natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Den politisk betente saken handler i praksis om hvor langt nord det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Vedtaket innebærer et kompromiss mellom det faglige rådet fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet, som alle har anbefalt at grensen settes til 0,5 prosent.

Oljedirektoratet har anbefalt å beholde dagens grense på 30 prosent, noe som i praksis ville innebære å flytte grensen lenger nord.

– Helt uforståelig

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Hun viser til at regjeringens forslag til iskantgrense i stor grad er lik dagens.

– Enkelte steder går den ørlite lenger sør, mens andre steder går den noe lenger nord. Dette til tross for at den oppdaterte miljøfaglige kunnskapen har funnet ut at den verdifulle iskantsonen går lenger sør enn dette, sier Lundberg.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg.

– Et elendig forslag

I Stortinget er miljøopposisjonen langt fra fornøyd.

– Dette er ikke å flytte iskantsonen sørover. Dette er status quo og derfor et elendig forslag, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

SV-leder Audun Lysbakken mener det er et elendig forslag å flytte iskantsonen sørover.
SV-leder Audun Lysbakken mener det er et elendig forslag å flytte iskantsonen sørover. Foto: NTB scanpix

Lysbakken kaller flytting av iskanten for uansvarlig og dårlig miljøpolitikk. Han mener dette er en farlig avtale for verdens miljø og utrolig skuffende av Venstre å gå med på.

– Det er et miljøbedrag fra Venstre å selge dette som en miljøseier. I virkeligheten er dette et stort miljønederlag som vi skal slåss mot med nebb og klør, sier han.

Skuffet

Frp er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten – men gleder seg samtidig over lite gjennomslag for Venstre.

Frps energipolitiske talsmann, Jon Georg Dale, sier at de er skuffet over at regjeringen ikke følger den klare anbefalingen fra Oljedirektoratet og oljenæringen om å beholde dagens definisjon, for å unngå å svekke rammebetingelsene til Norges viktigste næring.

– Samtidig er vi positivt overrasket over at Venstre har fått så lite gjennomslag for å hindre oljeaktivitet i etablerte områder, sier Dale.

SKUFFET: Frps energipolitiske talsmann, Jon Georg Dale, er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten
SKUFFET: Frps energipolitiske talsmann, Jon Georg Dale, er skuffet over at regjeringen ikke beholder dagens definisjon på iskanten Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Arbeiderpartiet advarer mot skyttergravskrig mellom oljeinteresser og naturvern i det videre arbeidet med den nye forvaltningsplanen for havområdene.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Ap sier at det er viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, havbruk, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri.

– Forvaltningsplanen skal ikke ha tilbakevirkende kraft, og tildelte lisenser skal stå ved lag, sier Barth Eide.

– Hån mot miljøeksperter

Greenpeace Norge mener vedtaket er en hån mot regjeringens egne miljøeksperter i Faglig Forum.

– At regjeringen ikke lytter til miljøfaglige råd i forvaltningen av norske oljeressurser, har sluttet å sjokkere oss, men vi er likevel svært skuffet over at de går imot sin egen regjeringsplattform, og at de fortsetter å sette oljeinteresser foran klima og miljø. Det lukter litt Trump av dette, sier leder Frode Pleym.

Han mener denne avgjørelsen ikke gir noen som helst mening, hverken for klima eller økonomi.

– Med rekordlave oljepriser og utfasing av olje på sikt, er det store far for at dette blir et økonomisk tapsprosjekt. Skattebetalerne sitter igjen med regningen, sier Pleym til TV 2.

Han legger til at noen av verdens største banker, som JPMorgan Chase og Goldman Sachs, ikke lenger vil finansiere oljeboring i Arktis.

– Det er absurd at norske politikere fortsetter med stø kurs i oljepolitikken når storbanker tar innover seg at enda mer oljeutvinning, spesielt langt nord i Arktis, ikke er framtiden. Hensynet til den klimaskadelige oljeindustrien settes nok en gang foran vitenskapen, konstaterer han.

– Håpløst kompromiss

Også Verdens Naturfond (WWF) reagerer sterkt.

– Regjeringen vil gå for et håpløst kompromiss som ikke har faglig forankring. Hvis dette stemmer, er det en fallitterklæring for forvaltningsplanens faglige troverdighet, sier generalsekretær Karoline Andaur.

– Hele systemet med forvaltningsplaner er basert på at det er fagkunnskapen som skal styre hvilke områder som defineres som sårbare og verdifulle, mens politikken styrer hvilken aktivitet som tillates her. Det undergraves nå. Med en grense på 15 prosent isfrekvens blir store deler av iskantsonen utelatt, mens aktive oljelisenser omgås, sier hun.

Ikke faglig grunnlag

Det er ikke faglig grunnlag for å endre definisjonen for iskanten fra 30 til 15 prosent isfrekvens, mener Norsk olje og gass.

– Både i 2006 og 2011 ble det benyttet 30 prosent isfrekvens som utgangspunkt for å avgrense iskantsonen. Vi mener det ikke er faglig grunnlag for at regjeringen nå skal endre den til 15 prosent, sier konstituert direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.