VIL LÆRE AV KRISEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier det er et viktig prinsipp av alle store hendelser skal evalueres. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
VIL LÆRE AV KRISEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier det er et viktig prinsipp av alle store hendelser skal evalueres. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Regjeringen oppnevner koronakommisjon

Regjeringen har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.

– Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert. Det er viktig å få belyst alle sider av pandemien, så vi kan lære av dette, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.

Solberg viser til at pandemien har fått store konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet. Ved å gjennomgå håndteringen av krisen vil man kunne lære til en eventuell ny pandemi eller en annen stor hendelse.

– Den 12. mars innførte vi de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Vi tok beslutninger under stor grad av usikkerhet. Vi må se hva som har fungert godt, hva som ikke har fungert og også hva som kunne vært bedre forberedt, sier Solberg.

Kommisjonens skal ledes av professor emeritus Stener Kvinnsland.

Øvrige medlemmer er:

 • Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker
 • Professor Geir Sverre Braut, Time
 • Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad
 • Daglig leder Tone Fløtten, Oslo
 • Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum
 • Pensjonist Toril Johansson, Oslo
 • Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo
 • Professor Nina Langeland, Bergen
 • Rådgiver Egil Matsen, Trondheim
 • Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
 • Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal