FALL I BOLIGPRISENE: I mars falt både boligprisene og salget av nye boliger. Bildet er fra Grefsen stasjon.
 
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FALL I BOLIGPRISENE: I mars falt både boligprisene og salget av nye boliger. Bildet er fra Grefsen stasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bråstopp for norsk økonomi

SSB mener lavkonjunkturen sannsynligvis vil vare i flere år, og at korona-situasjonen savner sidestykke.

I en fersk konjunkturrapport beskriver SSB bråstopp i norsk økonomi.

«På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver byrået i sin gjennomgang av de siste prognosene for norsk og internasjonal økonomi.

Koronapandemien og nedstengingen av norsk økonomi savner sidestykke, skriver SSB.

Lavkonjunktur

BNP Fastlands-Norge er ved utgangen av mars anslått å være rundt 14 prosent lavere enn ved inngangen til måneden.

Aktiviteten i markedsrettet virksomhet og offentlig forvaltning har falt betraktelig.

Stengte barnehager og innstilling eller reduksjon av driften for en rekke helsetjenester har redusert aktiviteten i offentlig forvaltning.

– Koronapandemien har medført at norsk økonomi nå er i en lavkonjunktur som sannsynligvis vil vare i flere år framover. En meget ekspansiv finanspolitikk, lavere renter, rekordsvak kronekurs og fallende reallønn bidrar til å dempe utslagene i arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Stor usikkerhet

SSB viser blant annet til følgende trender i økonomien:

  • Dramatisk økning i arbeidsledighet
  • Lønnsveksten blir trolig rekordlav i årene fremover
  • Rekordhøy økning i oljepengebruk
  • Lavere petroleumsinvesteringer
  • Avmatting i boligmarkedet
  • Stort fall i husholdningenes konsum
  • Rekordsvak krone

I tillegg er det en kraftig nedgangskonjunktur i internasjonal økonomi.

Det er stor usikkerhet rundt den videre utviklingen i norsk økonomi, heter det i SSB-rapporten. Forskerne legger til grunn at de mest inngripende smitteverntiltakene gradvis slippes opp gjennom 2. kvartal.

– Det er imidlertid stor usikkerhet rundt det videre smitteforløpet, og det kan bli behov for å videreføre enkelte smitteverntiltak betydelig lenger enn det vi har forutsatt. I så fall vil lavkonjunkturen sannsynligvis bli både dypere og lengre enn det vi har beskrevet i rapporten, påpeker von Brasch.

Svak lønnsøkning

SSB forventer fortsatt fallende boligpriser gjennom store deler av 2020 før de tar seg langsomt opp igjen.

Reallønnen blir trolig redusert til neste år. SSB tror på en nominell lønnsvekst på 2 prosent i 2020 og 1,6 prosent i 2021, altså lavere lønnsvekst enn inflasjon. I 2022 og 2023 ventes lønnsveksten å ta seg opp.

Styringsrenten ventes å bli holdt rundt 0,25 prosent ut 2021