Fasaden til Norges Bank. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Fasaden til Norges Bank. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Oljefondet krympet med 1350 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på -14,6 prosent, tilsvarende -1350 milliarder kroner.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -21,1 prosent, og avkastningen på renteinvesteringene var 1,3 prosent.

Avkastningen på investeringene i unotert eiendom var 0,4 prosent, opplyser oljefondet i en pressemelding torsdag.

«Det er noe større usikkerhet knyttet til foreløpige tall i et marked med store svingninger, slik det var rundt kvartalsslutt. Etter gjennomføring av avstemminger og kontroller er det noen justeringer i de endelige tallene», skriver Oljefondet.