AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter leder påtalemyndighetens sak mot den drapstiltalte familiefaren i Gjøvik tingrett.
AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter leder påtalemyndighetens sak mot den drapstiltalte familiefaren i Gjøvik tingrett. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix / Harald Jacobsen, TV 2

Ber om 21 års fengsel for drapstiltalt far:

– Tror ingen kan forestille seg den frykten Oscar (15) har følt på i de minuttene

Statsadvokaten mener den draps- og overgrepstiltalte familiefaren (45) skyver familien foran seg for å forklare sine handlinger. Lovbruddene er så grove at de må straffes med 21 års fengsel, mener han.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter begynte sin prosedyre torsdag med å poengtere at tiltalte hele veien har erkjent straffskyld.

– Denne saken dreier seg derfor først og fremst om hvordan retten skal utmåle straff mot en far som har henrettet et av sine barn, og der henrettelsen skjer fordi det har blitt avdekket at faren har begått grove seksuelle overgrep mot barnet, sier Klundseter.

Planlagt drap

Drapet han sikter til, skjedde på Kapp i Østre Toten om morgenen onsdag 9. oktober i fjor.

Med kona innelåst på soverommet kvalte 45-åringen sin adoptivsønn, som fire uker senere døde på Ullevål sykehus.

Bakgrunnen for drapet var at sønnen hadde sagt ifra til moren sin om gjentatte seksuelle overgrep som faren hadde utsatt ham for. Faren har erkjent de aller fleste overgrepene som tiltalen omfatter.

Moren konfronterte faren med overgrepene kvelden før drapet skjedde. Deretter la faren en plan for hvordan han skulle drepe både Oscar og seg selv neste morgen.

– Han har altså overveid hvorfor og planlagt for hvordan han skal gjøre dette, og alt går også etter planen helt frem til N.N. (moren) lagde mye leven utenfor døren. Da ble han forstyrret i siste del av gjennomføringen, sier han.

Spørsmålet om hvorvidt drapet er gjort med overlegg, er derfor helt ubestridt, poengterer aktor. Han viser videre til at normalstraffen for et drap er 12 til 13 år, men at man i denne saken «ikke har å gjøre med et ordinært drap».

– Overlegget alene gir 17-18 år

Drap gjort under det som juridisk kalles «skjerpende omstendigheter» straffes som hovedregel med 16 års fengsel og oppover, sier statsadvokaten.

– I sin planlegging bruker han (faren) familiens ordinære familievaner i planleggingen. Han vet at N.N. (moren) skal på toalettet etter kaffen, han vet at han kan høre når døra går i lås, og det var startskuddet for ham, sier Klundseter.

– Pasifiseringen av N.N. (moren) må ses på som en del av overlegget. Det i seg selv gjør at vi er på 17-18 års fengsel, bare ved å se på overlegget alene. Men så kan vi heller ikke stoppe der, sier han.

Klundseter viser videre til at Oscar var en liten gutt som ikke evnet å gjøre motstand mot faren sin.

– Tiltalte sa selv at Oscar forsøkte å gjøre motstand, og N.N. (moren) forklarte at han skrek som hun aldri hadde hørt noen skrike før, sier han.

– Skyver Oscar foran seg

Klundseter beskriver omstendighetene rundt kvelningen, som han mener er så grove at drapet er begått under det som juridisk heter «særdeles skjerpende omstendigheter».

– N.N. (faren) har ikke blitt spurt om han på noe tidspunkt vurderte å trekke seg, men det trenger vi ikke å spørre om heller, for han angrer jo ingenting. Han skulle løse dette på sin egen måte, ved å ta livet av sin egen sønn, sier aktor.

– Jeg tror ingen kan forestille seg frykten Oscar har kjent og følt på i disse minuttene, sier han.

Etter å ha snakket om drapet går aktor videre til å snakke om motivet for drapet, nemlig de seksuelle overgrepene.

Han poengterer at ekteparet var høyt respekterte i lokalsamfunnet, og at drapet ble begått fordi at familiefaren så livet sitt falle sammen. Årsaken til at faren opplevde det sånn, var imidlertid alvorlige lovbrudd han selv har begått – ikke noe han har blitt utsatt for, sier Klundseter.

– For N.N. er det bare han selv dette dreier seg om. Det er han som ikke orker å ta konsekvensene av det han har gjort. Han skyver ikke bare Oscar, som i hans øyne ble et så stort problem for familien, foran seg. Han skyver også N.N. (moren) og jentene foran seg for å forsvare at han gjør seg selv til dommer og bøddel for Oscar, sier han.

– Han orket ikke å se Oscar triumfere videre. Han hadde bygget opp et hat mot Oscar, sier han.

Drapet alene kvalifiserer derfor til 21 års fengsel, mener Klundseter.

Foreslår ikke strafferabatt

Til slutt vurderer aktor om det er rom for å gi tiltalte noe strafferabatt. Familiefaren erkjente både drap og overgrep fra første avhør med politiet.

– Det avgjørende er hva tilståelsen tilfører saken, sier statsadvokaten.

Han viser til andre dommer der retten ikke har gitt strafferabatt til tross for en uforbeholden tilståelse fra tiltalte.

– Overført til vår sak mener jeg tilståelsen er uten betydning for oppklaringen av drapet. Fra det tidspunktet N.N. (moren) hører et høyt skrik, er saken oppklart. Det er ingen alternative gjerningspersoner. Det at tiltalte senere vedstår seg det, har ikke veldig stor betydning, sier han.

– Det tiltalte har bidratt med oppklaring til, er motivet for handlingen. Men han kan ikke få noen nevneverdig rabatt for det heller, sier Klundseter.

Helt til slutt gjør statsadvokaten et poeng av at det ikke har vært store prosessøkonomiske gevinster ved at faren har tilstått handlingene.

Derfor legger Klundseter ned påstand om 21 års fengsel – maksstraff for drap i Norge – for den tiltalte familiefaren.

Forsvarer: Bør ha rabatt

I forsvarer Håvard Fremstad sin prosedyre går han inn på detaljer om hvorfor familiefaren i hans øyne på frifinnes for overgrep som har skjedd i desember 2018 og januar 2019.

Tiltalte mener nemlig at de to seksuelle handlingene som denne delen av tiltalen omhandler, ble forsøkt hindret av han selv.

Videre viser forsvareren til forskriften til en lovendring i straffeloven, der det begrunnes hvorfor man ikke hever maksstraffen for drap til over 21 år.

– Maksstraffen er til for å ramme inn de absolutt mest forferdelige og alvorlige handlinger man kan begå mot noen andre, sier forsvareren.

Han viser til en rekke drap som er begått under særlig skjerpende omstendigheter, der retten har gitt fengselsstraffer på betydelig kortere enn 21 års fengsel.

Til slutt ber han om at retten gir familiefaren strafferabatt, særlig fordi det er allmenn interesse av at lovbrytere ser at det gis strafferabatt ved tilståelser.

– Jeg mener det vil være et spesielt signal å sende ut at man ikke kan få strafferabatt dersom det du har gjort, er tilstrekkelig grovt. Det tar bort incentivet til å tilstå, sier Fremstad.

Formelt ber forsvareren om at hans klient «anses på mildeste måte».

Torsdag er siste dag av den tre dager lange rettssaken i Gjøvik tingrett.