Frykter at Vilde (7) får større smerter ved skolestart

Ifølge psoriasis- og eksemforbundet har rundt én av fem barn atopisk eksem, en tilstand som gjør at hyppig håndvask kan være skadelig for hendene.

Mandag 27. april gjenåpnes skolene for 1.- 4. klasse.

I den anledning har det kommet en statlig veiledning som skolene skal følge for å hindre smittespredning.

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) reagerer på at helsemyndighetene ikke har nevnt et ord om hvordan personalet kan legge til rette for hyppig håndvask for barn som har hudproblemer og håndeksem.

Mange som er rammet

Malin Finstad, som selv jobber i helsevesenet, har datteren Vilde på syv år. Sistnevnte sliter med atopisk eksem, og på et tidspunkt var 80 prosent av huden dekket.

Atopisk eksem rammer særlig små barn og kalles ofte barneeksem.

Atopisk eksem er en kronisk, tilbakevendende hudbetennelse av ukjent årsak. Det er karakterisert ved tørr og kløende hud og utslett.

Utslettet består av et avgrenset rødt hudområde med hevelse og små blemmer når eksemet blusser opp, og hudfortykking i det kroniske stadiet.

Tilstanden kan forekomme i alle aldersgrupper, men den er vanligst hos barn under fem år.

Ifølgere nyere undersøkelser, blant annet utgitt av Tidsskriftet for Den norske legeforeningen, er prevalensen høy i Nord-Europa og relateres til høy sosioøkonomisk status.

I Norge er forekomsten rapportert å være fra 23,6 % hos småbarn. Hos 18-åringer har forekomsten minsket, til 10,4 %.

Kilde: NHI og Tidsskriftet for Den norske legeforeningen

Finstad stoler på myndighetens valg om å sende barn til skolen igjen, men syns det er kritikkverdig at det ikke har kommet retningslinjer for hvordan barn med eksem skal håndtere de nye vaskerutinene.

– Jeg tenker at det er rart og dumt. Selv om det er mange barn som har atopisk eksem, så blir de ofte glemt av myndighetene. Folk tenker at det er hverdagslig å ha eksem, og det får ikke et stort fokus i samfunnet. Det er synd, for selv om det er varierende i hvilken grad folk er plaget av eksem, så rammer dette mange.

På grunn av diagnosen har datteren måtte gjøre store endringer i kostholdet. Hun har også fått både spesialsåper og spesialkremer.

Det er en rekke omstendigheter som gjør at situasjonen til 7-åringen har forverret seg, deriblant at hun ikke får oppfølging hos Rikshospitalet på grunn av korona-situasjonen.

SMERTER: Vilde Finstad syns det gjør vondt når eksemet blusser opp. Foto: Privat
SMERTER: Vilde Finstad syns det gjør vondt når eksemet blusser opp. Foto: Privat

Samtidig har det vært et stort væromslag den siste tiden, som har gjort at støv og pollen flyr rundt i den tørre luften.

– At hun skal begynne på skolen vil trolig gjøre eksemet hissigere og smertene større, spesielt siden hun må vaske hendene hele tiden. Det er viktig at hun vasker hendene istedenfor å bruke sprit. Hun må smøre seg med krem oftere enn vanlig, og det er ikke alltid lett for en syvåring å smøre seg når alle andre leker.

Finstad er takknemlig for at hun har et godt forhold til de ansatte på barneskolen til datteren, og tror lærerne vil ta hensyn så langt det lar seg gjøre.

I videoen øverst i saken kan du høre mor og datter snakke om diagnosen da de gjestet God morgen Norge i fjor.

Krever tiltak

Eldrid Oftestad, kommunikasjonsansvarlig i Psoriasis- og eksemforbundet, foreslår tre konkrete tiltak for å bedre situasjonen på skolene:

  • Sentrale veiledere for innkjøp av hudvennlige produkt.
  • Tilskudd til innkjøp av hudvennlige produkt.
  • Parfymefri og hudvennlig såpe og krem i pumpeflaske eller tube tilgjengelig for å hindre bakteriespredning gjennom krem.

TV 2 videresendte Oftestads bekymringer og de tre forslagene til Helsedirektoratet, hvorpå Svein Høegh Henriksen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og spesialist i allmennmedisin, svarte følgende:

– Vi er klar over at hyppig håndvask tørker ut huden. Det kan oppleves problematisk og ubehagelig for personer med hudsykdommer som for eksempel eksem. Men stilt overfor mulig smittespredning av et såpass alvorlig virus som covid-19, så mener vi at hensynet til smittevern må veie tyngre enn ubehaget gjennom tørr og sår hud.

Henriksen forklarer at Helsedirektoratet anbefaler de som er plaget av tørr hud til å benytte seg av kremer og salver.

Viktig med behandling

Oftestad forklarer at håndeksem kan bli en langvarig lidelse om man ikke får det behandlet riktig.

– For mange med håndeksem er kløen det verste og mest smertefulle, og når det klør er det vanskelig å la være å klore seg. Når man klorer opp huden irriteres nervebaner som gjør at det klør enda mer og utslettet blir enda mer hissig. Huden skades, og det kan føre til økt risiko for bakterieinfeksjoner.

Hun kommer med en rekke tips til de som sliter med kløe.

– For å unngå at eksemet på hendene blusser opp, bør man unngå å utsette hendene for mye vann, og ved håndvask bør man unngå såpe. Dette er naturligvis vanskelig å unngå i disse koronatider hvor vi må vaske oss ofte på hendene. Da er det ekstra viktig å bruke hudvennlig og uparfymert såpe – og gjerne smøre seg etterpå med en god krem.

Som nevnt har omlagt én av fem barn atopisk eksem, men det er mange voksne som også har eksem. Det estimeres at rundt én av ti har håndeksem i Norge.

Oftestad forklarer dermed at mange opplever å ha tørre hender om dagen.