Her blir ulven bedøvet fra helikopter. Senere ble den kjørt i bil til Konvsvinger-området. Nå har den funnet seg en partner.
Her blir ulven bedøvet fra helikopter. Senere ble den kjørt i bil til Konvsvinger-området. Nå har den funnet seg en partner.

«Helikopter-ulven» har fått seg partner

En hannulv som er pekt ut som redningen for den skandinaviske ulvestammen, har fått seg partner.

Miljømyndighetene har brukt store ressurser på å holde ulven de mener er finsk/russisk, i live. Da den tok rein i de sørsamiske områder ved Elgå ble den bedøvet og flyttet til Kongsvinger.

Miljøvernministeren er svært fornøyd med at «helikopter-ulven» når har etablert revir.

̶ Dette er gode nyheter, og det første steget med selve flyttinga av ulven har vært vellykket. Nå er det viktig at det blir født valper i det nye reviret. Det er først når valpene sprer genene sine videre at innavlsituasjonen vil bli bedre for ulvebestanden i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

I november 2019 ble ulven flyttet fra Engerdal til Kongsvinger. Det ble gjort av hensyn til den samiske reindrifta og fordi ulven kan gi et viktig genetisk bidrag i den sterkt innavlede skandinaviske ulvebestanden. Ulven har nå fått en partner og ser ut til å ha etablert revir i ulvesonen, skriver Miljøverndepartementet i en pressemelding.

Ulven blir regnet som genetisk viktig fordi den er en finsk-russisk innvandrer, og reviret han nå ser ut til å ha etablert ligger innenfor ulvesonen, opplyses det.

Departementet skriver også detaljert om partneren

«helikopter-ulven» har møtt: Det skal dreie seg om den såkalte Deisjø-tispa som har vært forsvunnet i vinter:

Helikopterulven etter at den ble bedøvet fra lufta.
Helikopterulven etter at den ble bedøvet fra lufta.

– Tispa som den genetisk verdifulle ulven nå har slått seg i lag med, ble første gang registrert i reviret i desember 2018. Hun var forrige sesong i par med en annen hann.

Det er registrert DNA-funn av ulven senest 19. oktober 2019, men den har i løpet av vinteren forsvunnet av ukjent årsak. Det nye ulveparet tar dermed over i et område som i flere år har hatt tilhold av andre ulver. Ulveparet ser så langt ut til å bruke mye av de samme områdene som de tidligere revirene Deisjø og Julussa, skriver departementet.

Miljødirektoratet understreker i en mail til TV 2 at ulven det er snakk om kun er bedøvd og flyttet en gang. I november i forbindelse med at den tok rein i Engerdal.

Ifølge direktoratet har den oppholdt seg i Deisjøreviret siden 19. mars.

Her er ulven bedøvet i nærheten av Elgå etter at den tok rein i samiske områder.
Her er ulven bedøvet i nærheten av Elgå etter at den tok rein i samiske områder.

Miljøvernministeren mener det som nå har skjedd er svært viktig for den skandinaviske ulvebestanden.

̶ De skandinaviske ulvene har i gjennomsnitt et slektskap likt det man finner hos helsøsken. Innavl er en alvorlig trussel for overlevelsen til bestanden på sikt. Det er derfor nødvendig med jevnlig innvandring av ulver fra den finskrussiske bestanden for å motvirke innavl, sier Rotevatn.