KORONASMITTE: Flyfoto fra Bastøy fengsel og Bastøy kirke som er en del av fengselet.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KORONASMITTE: Flyfoto fra Bastøy fengsel og Bastøy kirke som er en del av fengselet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Seks innsatte koronasmittet

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig. Så langt er det påvist koronasmitte hos ti ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte og tre domfelte i friomsorgen.

De seks innsatte som er koronasmittet er innsatte i Bastøy fengsel.

«Pårørende er varslet, og smittekartlegging pågår. Bastøy har nå god oversikt over situasjonen», skriver kriminalomsorgen på sine nettsider.

Av de tre smittede domfelte som gjennomfører straff i friomsorgen, er én friskmeldt. De øvrige domfelte opprettholder kriminalomsorgen kontakten med blant annet via telefon.

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å hindre smitte, og vurderer situasjonen kontinuerlig.

«Kriminalomsorgens mål er å forhindre spredning av smitte. Smittevern er styrende for våre tiltak. Vi følger situasjonen nøye og justerer tiltak fortløpende ved behov. Fengslene har god kontroll på hvem som passerer inn og ut, og de har også et beredskapsplanverk å bygge på. Alle enheter har fokus på hygiene, på å forebygge smitte og på trygg gjennomføring av straff», skriver kriminalomsorgen.

Blant tiltakene fra kriminalomsorgen er begrenset besøksadgang, som har ført til følgende kompenserende tiltak:

  • Innført utvidet telefontid - gratis for innsatte
  • Kjøpt inn IPAD – arrangere besøk via nettbrett. Det jobbes med å innføre dette tiltaket
  • Tilby flere TV-kanaler
  • Utdeling av frukt
  • Økt tilgang til lesestoff, samt lydbøker
  • Tilgang til spill på ulike spillkonsoller med ulike vanskelighetsgrader
  • Innholdet i spillene skal ikke være av voldelig eller seksuell karakter
  • Oppfordrer alle til egentrening på celle og delt ut veileder, yoga /meditasjon med demonstrasjon av øvelser i fellesskap
  • Arrangere quizkonkurranser eller andre konkurranser daglig med premie
  • Tilby deltakelse i enkel produksjon, pakking, sortering på celle

Les mer om fengslenes tiltak her.