FRYKTER FOR PASIENTENE: Flere av landets pasient- og brukerombud frykter konsekvensene av koronasituasjonen. Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, mener helsestjenester er nedskalert i alt for stort omfang og at det rammer mennesker som har ulike behov.
FRYKTER FOR PASIENTENE: Flere av landets pasient- og brukerombud frykter konsekvensene av koronasituasjonen. Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, mener helsestjenester er nedskalert i alt for stort omfang og at det rammer mennesker som har ulike behov. Foto: Moment Studio

KRAFTIG nedgang i pasientklager:

Frykter syke ikke får livsnødvendig hjelp

Henvendelsene til pasientombudene har falt med 40 prosent etter at koronapandemien traff Norge. Utviklingen bekymrer nå pasientombud over hele landet.

– Vi har registrert betraktelig færre henvendelser til alle ombudskontorene i landet, bekrefter pasient og brukerombud Gunhild Solberg.

Ferske tall TV 2 har innhentet viser at etter at koronapandemien traff Norge har antall henvendelser til landets pasient- og brukerombud bremset kraftig opp.

I perioden fra 12. mars og frem til 22. april har landets ombud tilsammen mottatt 1.150 henvendelser.

Kraftig nedgang

Det er en kraftig nedgang sammenlignet med i fjor, da antall henvendelser var på 1.858 i samme periode. Dette tilsvarer et fall på nesten 40 prosent.

Solberg, som er ombud i Agder og fungerende ombud i gamle Hordaland og Sogn og Fjordane fylke, mener koronasituasjonen har ført til at store deler av befolkningen ikke vil bry helsepersonell med sine helseplager i disse dager.

Og flere av de sakene som havner på bordet til ombudene i disse dager, handler om utsettelse av konsultasjoner, inngrep og om for tidlig utskrivelser fra døgnopphold som følge av koronasituasjonen, opplyser Solberg til TV 2.

Alle korona-sakene som havner hos ombudene blir registrert. Ombudene følger utviklingen nøye og på sikt vil man forsøke trekke ut nyttige erfaringer.

Usikre

– De som nå trenger oss mest, tenker vi er rettighetspasienter som har fått utsatt behandling, og som er usikre på om det er gjort forsvarlighetsvurdering. Videre de som har symptomer som kan være alvorlige og som ikke kontakter sin fastlege, og de som har alvorlige lidelser som ikke bestiller kontroller, sier Solberg til TV 2.

KORONAKONSEKVENS: Pasientombudene er bekymret for at en rekke personer ikke kontakter fastlege eller søker hjelp ved behov.
KORONAKONSEKVENS: Pasientombudene er bekymret for at en rekke personer ikke kontakter fastlege eller søker hjelp ved behov. Foto: Marit Hommedal NTB/Scanpix

Pasient- og brukerombudene har overfor Legeforeningen pekt på at det er viktig at fastlegene går gjennom pasientlistene sine og kaller inn pasienter som bør følges opp.

– Vi er også redd for eldre ensomme og syke, at de ikke kontakter sine fastleger, eller andre. Rusavhengige og bostedsløse samt folk med innvandrerbakgrunn som ikke får med seg informasjon om hvordan de skal forholde seg.

Frykter alvorlige konsekvenser

– Hva kan bli konsekvensen av at langt færre tar kontakt med dere?

– Konsekvensene kan jo bli at syke mennesker ikke får nødvendig helsehjelp.

Av de som kontakter ombudene i disse dager er noen bekymret for sin egen helse og redd for å bli nedprioritert i en tid da mye av fokuset i helsevesenet dreier seg om covid-19.

Et eksempel er en kreftsyk mann som fikk forskjøvet antall uker mellom planlagte cellegiftkurer.

– Han kontaktet ombudet fordi han var bekymret, og lurte på hva han kunne gjøre. Ombudet hjalp med å formulere brev til kreftavdelingen hvor han ble behandlet, og fikk til svar at det av hensyn til at han ikke skulle få for lavt immunforsvar i denne tiden, ble intervallene litt lengre mellom kurene. Utsettelsen var vurdert til å være forsvarlig. Svaret betrygget både mannen og ombudet, forklarer Solberg.

I et annet «korona-tilfelle» forteller en pasient som har vært på sykehuset at det meste ble opplevd som trygt og godt i forhold til smittevern. Det var avstand mellom folk som skulle inn i sykehuset, de ble forhørt om allmenntilstand og koronasymptomer, og stolene på venterommet var plassert med god avstand. Det var også spritflasker til hendene flere plasser.

– Men legen som undersøkte henne, var uten hansker og munnbind, forklarer Solberg og bekrefter at denne saken nå er til behandling.

I 2019 mottok landets pasient- og brukerombud cirka 15 000 saker.

Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen av tjenesten, som for eksempel forsinket diagnostisering, lite omsorgsfull behandling, spørsmål om feil behandling, pasientskade, samhandlingsvansker og svikt i pasientforløp, henvisninger som er mangelfulle eller forsinket, mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.

Fått alvorlige henvendelser

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, opplyser at UNN har utsatt i underkant av 13 000 konsultasjoner og behandlinger som følge av koronasituasjonen.

– Vi har fått alvorlige henvendelser som følge av koronasituasjonen. Det gjelder pasienter som har fått utsatt konsultasjon eller behandling. Det gjelder hjerteundersøkelser, gynekologiske undersøkelser og en rekke andre undersøkelser, bekrefter Ryan til TV 2.

Ryan forteller at han ennå ikke vet om pasienter som får utsatt konsultasjoner og behandling får tilstrekkelig informasjon fra helsevesenet.

– Det vil si informasjon om når de kan få ny time og hva de skal gjøre i mellomtiden.

Nedskalerer for mye

– Vi får tilbakemeldinger fra både pasienter, helsepersonell og pårørende, som er urolige, bekrefter Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.

– Hva er det helsepersonell sier?

– Helsepersonell er urolig for at man nedskalerer for mye på enkelte områder og at begrunnelsene for hvorfor er mangelfull, sier Kristensen.

Hun viser til at flere nå har mistet både støttekontakt og psykiske helsearbeidere.

– Dette er arbeid som fint kan utføres med godt smittevern. De som mottar disse tjenestene trenger de mer enn noen gang grunnet situasjonen som råder nå, fastslår Kristensen overfor TV 2.

Hun mener også at saken hvor en mann som fikk kraftige magesmerter unnlot å oppsøke lege, siden ble hentet av ambulanse. Det viste seg at tarmen hadde sprukket, forklarer Kristensen.

Og hun sier dette understøtter det at respekten helsetjenesten nå møter i forbindelse med covid-19 er så stor at det for mange skal mye til for å fremme seg selv og sine egne behov som pasient.