DELTAR: Helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg er to av deltakerne på møtene i beredskapsutvalget. Her er de avbildet under en pressekonferanse med Erna Solberg.
DELTAR: Helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg er to av deltakerne på møtene i beredskapsutvalget. Her er de avbildet under en pressekonferanse med Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

hemmeligholder dokument:

«Trusselaktører driver aktiv kartlegging av sårbarheter»

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, der flere nøkkelpersoner i håndteringen av koronakrisen diskuterer, vil ikke lenger gi ut møtereferatene sine.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 16. april var en hel rekke toppbyråkrater til stede på et møte i det såkalte beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

Dette utvalget består blant annet av ledelsen i Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Forsvarsstaben, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps, helseforetakene, Mattilsynet, Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet, Avinor, Luftfartstilsynet, Kystverket og Bufdir.

På deltakerlisten fra møtet 16. april sto blant andre helsedirektør Bjørn Guldvog og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Frykter aktiv kartlegging

Tidligere har møtereferatene i utvalget blitt offentliggjort. Der har det kommet frem at myndighetene har vært uenige om i hvilken grad håndhilsing bør frarådes, Legemiddelverket har luftet bekymring om medisinrykter og sjefen for CBRNE-senteret har reagert på manglende testing av helsepersonell, for å nevne noe.

Fra møtet den 16. april er det imidlertid slutt på offentlighet rundt møtene. De er ikke åpne for pressen, og Helsedirektoratet har avslått TV 2s begjæring om innsyn i det skriftlige møtereferatet.

Etter en klage fra TV 2 skriver Helsedirektoratet følgende:

«Helsedirektoratet mener referatet gjennomgående omtaler sensitive forhold knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner i ulike sektorer på en slik måte at det samlet sett gir et nokså omfattende bilde av sårbarheter i samfunnet. Vi legger vekt på at trusselaktører driver aktiv kartlegging av sårbarheter i det norske samfunnet, og at offentleglova krever at vi likebehandler alle som ber om innsyn».

Guldvog: Tror det er aktivitet

Videre skriver Helsedirektoratet at de legger vekt på at det er «urimelig arbeidskrevende og lite hensiktsmessig å frigi en sladdet utgave av referatet, som dessuten vil miste mye av sin mening og sammenheng».

– Prinsippet vårt er fortsatt at vi har åpenhet rundt situasjonen, men det kan hende at vi behandler saker som omhandler sårbar informasjon, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

HELSEDIREKTØREN: Bjørn Guldvog.
HELSEDIREKTØREN: Bjørn Guldvog. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Hvilke saker gjelder dette?

– Vi tror det er en aktivitet for å kartlegge hvordan ulike stater nå håndterer denne situasjonen og da kan utnytte informasjonen om hvordan beredskapen fungerer.

– Er det en reell frykt, slik du ser det?

– Det er jo slik at vi ønsker å være så åpne så åpne som mulig, og vi vil dele så mye som mulig med befolkningen, men de opplysningene som kan være sårbare for landet og som andre kan forsøke å utnytte, er vi opptatt av å beskytte, svarer Guldvog.

Reagerer på hemmelighold

Advokat Jon Wessel-Aas er skeptisk til hemmeligholdet. Han mener at det bør være mulig å gi offentligheten innsyn i vurderingene som gjøres og samtidig ivareta hensynet til rikets sikkerhet.

REAGERER: Advokat Jon Wessel-Aas.
REAGERER: Advokat Jon Wessel-Aas. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

– Mye av det de driver med er ting som offentligheten bør ha tilgang til, særlig i den situasjonen Norge befinner seg i. Det kan være at de har utarbeidet et dokument som gjør sladding vanskelig. Da bør man lage referatet på en måte som gjør at de «uproblematiske delene» kan gis ut.

– Jeg synes det er kritikkverdig hvis man ikke lager dokumentet på den måten. Her mener jeg at begge hensyn kan ivaretas, sier Aas.

Han viser til grunnlovens paragraf 100 som sier:

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale».