Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Avlyser muntlig eksamen på videregående skoler

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Bred enighet

Fra før er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

«Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt».

– Jeg er veldig glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen. Det viktigste for meg akkurat nå er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistene ikke havner bakpå i utdanningsløpet, sier Melby.

Elevene får vitnemål med standpunktkarakterer

Melby sier hun er klar over at mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen i år.

– For å gi både dem og og lærerne tid til det viktigste, mener jeg det er en riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenene i videregående skole. Jeg vil oppfordre til å utnytte tiden godt helt frem til sommerferien, slik at elevene får tid til å ta igjen det de har mistet i vår, sier Melby.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.

Regjeringen har tidligere besluttet å endre på reglene slik at det blir enklere for fylkeskommunene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronapandemien. Disse prøvene skal gjennomføres så normalt som mulig denne våren.

Her finner du regjeringens liste med vanlige spørsmål og svar om eksamensavlysningen.

Privatistene prioriteres

Hovedgrunnen til å avlyse de ikke-skriftlige er å legge bedre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøyd med at fylkeskommunene skal sette inn alt for å gjennomføre privatisteksamen.

– Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistene kommer seg videre, og ikke må sette livet på vent ett år. Jeg er opptatt av at alle skal ha likest mulig utgangspunkt for å søke seg til høyere utdanning. Da er det viktig at alle fylkeskommuner sørger for at de som hadde planlagt å ta privatisteksamen får gjort nettopp det, sier Asheim.