Tirsdag var 430.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV.
Tirsdag var 430.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

3000 færre arbeidssøkere

287.000 personer er registrert som helt ledige hos NAV.

Tirsdag var 430.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

Dette er 3000 færre enn for to uker siden, opplyser NAV.

– I løpet av de siste to ukene har vi sett en halvering av antallet nye arbeidssøkere som registrerer seg hos NAV, men det er fortsatt mange sammenlignet med før koronatiltakene. Fortsatt oppgir de fleste nye arbeidssøkere permittering som årsak til at de må melde seg hos NAV, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

287.000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 300.000 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 130.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Siden tirsdag 7. april har det blitt 4200 færre registrerte helt ledige. Samtidig var det denne uken 1300 flere registrert som delvis ledige enn tirsdag 7. april. Det må blant annet sees i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at NAV får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene og dermed skal klassifiseres som delvis ledige.

Det er betydelige forskjeller mellom menn og kvinner. Blant kvinner har antallet registrerte helt ledige økt med 2200 fra 7. til 21. april, mens antallet delvis ledige har gått ned med 3 700.

Blant menn har det vært motsatt utvikling. Antallet helt ledige menn har falt med 6 400 i løpet av de to siste ukene, mens antallet delvis ledige har økt med 5 000.