TOMT: Universitetet i Oslo vil ikke åpne høstsemesteret herfra i år.
TOMT: Universitetet i Oslo vil ikke åpne høstsemesteret herfra i år. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

planlegger for digital undervisning til høsten:

– Førsteårsstudentene er ekstra sårbare

Flere universiteter planlegger nå å videreføre den digitale undervisningen til høsten. Studentsamskipnaden frykter at høstens førsteårsstudenter kan gå en tøff tid i møte.

I dag bekreftet Universitetet i Oslo at de planlegger å videreføre den digitale undervisningen til høstsemesteret. Det samme vurderer UiB og NTNU.

Det vil gå utover studentenes muligheter til å møtes, hvilket bekymrer psykologspesialist ved Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), Øyvind Sandven.

– Sosiale arenaer er spesielt viktig for dem som starter et nytt utdanningsløp. De fysiske møtene er viktige når man stifter bekjentskap, så de nye studentene bør få en kombinasjon av ordinære og digital møter, dersom det er mulig.

Sandven sier også at man kan spørre seg om det vil påvirke hvor mange studenter som fullfører studieløpet.

– Den første tiden når man etablerer seg som student er spesielt viktig, og kanskje avgjørende. Sånn sett så kan man være bekymret for at problemer rundt oppstarten kan føre til at flere studenter faller fra, sier Sandven til TV 2.

Ekstra midler til helsetilbud

Seksjonssjef ved SiO Psykisk Helse, Anne Karin Mullally, tror også at manglende fysisk kontakt kan slå negativt ut for studentene sin trivsel.

– Mange knytter livslange bånd til mennesker de har studert sammen med. Det vil være viktig at studiestedene legger til rette for at studenter kan møtes i mindre grupper, og danne studiegrupper og vennegrupper. Det vil nok også være viktig for at studiestedene skal få til gode undervisningsopplegg, samt at studentene forplikter seg til de ulike programmene.

Tidligere i april besluttet SiO å sette av 19,8 millioner kroner til velferdstiltak for Oslostudentene, som følge av koronapandemien.

En million kroner gikk til informasjon og synliggjøring av helse- og rådgivningstilbudet spesielt, samtidig som det ble gitt rammetilskudd på 3 millioner til det psykiske helsetilbudet generelt.

Kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden, Nina Langeland, sier at SiO også har lettet studentenes digitale tilværelse gjennom tiltak som quiz, webinarer og digital trening. Hun er, i likhet med Sandven og Lullaly spesielt bekymret for en enkelt gruppe sin trivsel når høstsemesteret begynner.

– En ekstra sårbar gruppe er førsteårsstudentene, og vi skal gjøre det vi kan for at de føler seg møtt og ivaretatt uansett. Blant annet ser vi på egne hus for førsteårsstudenter.

Tilpasser tilbudet

Sandven forteller at også Sammen har måttet tilpasse helsetilbudet sitt etter smitteverntiltakene.

– I en måneds tid så har vi møtt studentene gjennom videosamtaler eller via telefon. Men nå har vi som smått også begynt å ta inn de studentene som ikke vil, eller kan, benytte seg av de digitale løsningene.

Psykologspesialisten tror at studentene blir fulgt godt opp, selv via digitale plattformer. Men han innrømmer at løsningen ikke er ideell.

– For noen så fungerer kanskje ikke det digitale møtet like godt, som det gjør for andre. Noen har problemstillinger som det er vanskelig å jobbe med gjennom formatet, i en vanlig hverdag hadde det vært mulig å tilpasse tilbudet.

Annerledes velkomst

Viserektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, bekrefter at de nå diskuterer å videreføre den digitale undervisningen til høstsemesteret. Det gjør også Universitetet i Bergen, ifølge viserektor Oddrun Samdal.

– Foreløpig planlegger vi rundt kombinasjoner av digitale løsninger og samlinger i mindre grupper. Tilsvarende planlegger vi for alternativ til undervisning i store auditorier, da vi regner med at heller ikke de kan gjennomføres i fysisk format, sier Samdal til TV 2.

Hun forteller også at UiB sin velkomstdag ikke vil bli av det ordinære slaget.

– Vi ser for oss at ordinært velkomstopplegg med seremonier, samlinger i store auditorier og i store grupper ikke kan gjennomføres fysisk og planlegger alternative opplegg for disse.

Samdal understreker likevel at de vil se an smittesituasjonen, før de tar en endelig beslutning om hvilke planer som vil bli satt til verks idet høstsemesteret begynner.