norske leger i italia:

– Man er redd for at det skal blusse opp igjen

BERGAMO/TV 2: De norske legene som jobber i Bergamo, pandemiens episenter i Italia, blir ydmyke i møtet med italienske leger og forteller om hvordan pårørende endelig får se de syke.

31. mars ba helsemyndighetene i Lombardia-regionen om bistand til å håndtere koronakrisen.

Så langt har 24.000 personer omkommet, og over 180.000 personer har blitt smittet i landet.

Nord-Italia er hardest rammet, og det var her det norske helseteamet ble sendt. Til Bergamo, pandemiens episenter i Italia.

Flere i det norske teamet som er blitt sendt til Italia for å bistå, jobber med de aller svakeste.

Jobber med de svakeste

En av de er Solveig Johnsen. Hun er anestesilege og jobber på intensivavdelingen.

– Jeg jobber med de dårligste pasientene som ligger med respirator. De trenger hjelp til å puste, forteller legen.

Da hun kom til sykehuset, var det et sykehus som ser ut til å ha god kontroll over en situasjon, men slik har det ikke alltid vært.

– Vi kom til et sykehus som ser ut til å ha god kontroll egentlig. Men det har vært veldig mange mange pasienter, og de som jobber her, sier det har vært kaotisk med pasienter overalt, sier anestilegen til TV 2 fra Italia.

På spørsmål om hun tror alt blir bra i nærmeste tid er hun litt forsiktig.

– Vi er kommet i en situasjon som er litt roligere. Kollegaene håper at det skal gå den rette veien, men samtidig er man redd for at det skal blusse opp igjen. Det har blitt snakket om å lette litt på restriksjonene, og da frykter man at det skal bli lettere med smitte igjen, forteller Johnsen.

Fra ambulansesjåfør i Oslo til intensiven i Italia

Andreas Gustavsen jobber i ambulansetjenesten i Oslo normalt. Nå er han del av det norske teamet som jobber på intensivavdelingen i Italia.

Selv om han er vant til dødsfall i Norge, var møtet med Italia annerledes.

– Jeg har opplevd dødsfall her, og det er noe de er vant til. Det er for så vidt vi i Norge også, men her omfanget annerledes, forteller Gustavsen.

Når legene har tid, gir de pasientene mulighetene til å snakke med pårørende gjennom digitale medier.

– Flere av de som kom hit våkner opp etter lang tid med respirator, og har ikke fått sett de pårørende på lang tid. Det er veldig rørende når de først får se og snakke med de pårørende igjen, forteller Gustavsen.

Gir inntrykk

– Man blir veldig ydmyk i møte med andre kolleger som har stått i dette så lenge under vanskelige forhold. Sykehuset er ikke lagd for slike forhold, og gjør arbeidet vanskeligere, forteller Gustavsen om møtet med sykehuset.

– Italia har opplevd en tung tid. De har kjent på mangelen av ressurser. Kollegaene blir veldig triste og emosjenelle når de prater om den tiden har vært i. De står på og de kommer på jobb, vel vitende om at de jobber med smittsomme sykdommer rundt seg, sier Gustavsen.

– Alle vi møter er takknemlige. De føler de har stått alene, og alle viser veldig stor takknemlighet overfor oss, forteller han.