Seks koronadødsfall på Oslos sykehjem – tre nye i Bergen

Seks beboere på ulike sykehjem i Oslo som var bekreftet syke med covid-19, har gått bort i løpet av de siste dagene, opplyser Sykehjemsetaten. Tre nye beboere på Metodisthjemmet i Bergen er også døde.

Dermed er totalt 25 beboere med covid-19 døde ved sykehjemmene i hovedstaden.

I tillegg er en hjemmeboende pasient død etter å ha blitt lagt inn på Kommunal covid-19 behandlingssenter (KCB), opplyser sykehjemsetaten.

Dette er de seks dødsfallene Sykehjemsetaten melder om:

  • Fredag 17. april døde en beboer på Nordseterhjemmet.
  • Lørdag 18. april døde en beboer på Vinderen bo- og servicesenter og en beboer på Nordseterhjemmet.
  • Søndag 19. april døde en beboer på Madserud sykehjem og en beboer på Nordseterhjemmet.
  • Mandag 20. april døde en beboer på Madserud sykehjem.

Bergen kommune melder også om nye dødsfall knyttet til koronaviruset.

«Tre nye beboere på Metodisthjemmet er nå døde. Til sammen er åtte beboere ved sykehjemmet døde som følge av covid-19, skriver kommunen på sine nettsider.

– Det er en krevende for ansatte, beboere og pårørende på Metodisthjemmet å håndtere så mange tilfeller av smitte og dødsfall. Ansatte har gjort en stor innsats for å ivareta både friske og syke beboere. For å avlaste sykehjemmet er en del av beboerne flyttet til spesialavdelinger for covid-19, og vi har tett dialog for å sikre forsvarlig ivaretakelse av de 30 beboerne som fortsatt er på sykehjemmet, sier fungerende etatsdirektør for Etat for sykehjem i Bergen kommune, Rune Eidset.

Totalt er det opplyst om 181 døde av koronaviruset i Norge.