– Rottene forlater sentrum og oppsøker boligområdene

De som jobber med bekjempelse av skadedyr i storbyene ser en påfallende endring i oppførselen hos rottene i koronakrisen.

– Det er en endring i adferdsmønsteret i jakten etter mat. Vi ser at det er mindre rotter observert i sentrum, men mer ute i boligområdene, sier avdelingsleder Thomas Riise i Nokas skadedyrkontroll til TV 2.

Rotter og mus tilpasser seg menneskelig adferd utrolig fort. Og når matavfall fra restauranter, kiosker og kebabsjapper minsker i sentrum, forflytter rottene seg til der det finnes folk - og mat.

Nordmenn handler mer mat, og oppbevarer mer mat hjemme etter koronatiltakene ble satt iverk. Det er ikke alle boliger som er dimensjonert for det.

– Når man hamstrer slik man gjør i dag, tar man ofte ibruk uteboder og garasjer som ikke er sikret på lik linje som andre deler av huset. Der er det lett for rotter og mus å finne tørrmat som pasta og ris, sier Riise.

Lettest å oppdage mus

Både rotter og mus sprer sykdommer og bør ikke være å finne der hvor vi bor. De det kan være vanskeligere å oppdage at du har rotter i hus enn mus.

– En mus legger fra seg avføring overalt, det gjør ikke rotter. En rotte lager reir med et spisested, do, og et matlager. Rotten er intelligente dyr. De hamstrer mat og lager et matlager. Finner den en pastapakke kan den tømme hele pakken av noen timer, og fylle opp lageret sitt.

Rotter og mus er vanligvis mest aktive på natten, men mye tyder på at det er mer mus og rotter ute og leter etter mat på dagtid også nå. Dessuten er flere folk hjemme og oppdager kanskje rottene lettere enn vanlig.

Det er ingen som vet hvor mange rotter som finnes i Oslo sentrum, men Riise gjetter at det er snakk om flere hundretusen. De fleste lever i kloakksystemet hvor de lever av blant annet fettavleiringer i rørene. Han mener han allerede ser tegn til at det er færre rotter i kloakksystemet under Oslo enn vanlig.

– Det er få åpne hoteller og restauranter åpne. Det betyr at det blir mindre fett i avløpsrørene i Oslo sentrum, sier han.

Råd mot rotter

Når det blir mindre mat tilgjengelig vil rottene tilpasse seg og finne nye matkilder. Riise har følgende råd for at disse nye matkildene ikke skal være hjemme hos deg:

  • Ikke oppbevar større mengder mat i usikrede uteboder eller garasjer. Fjern eventuell vanntilgang for rottene.
  • Rydd rundt egen eiendom og fjern skadedyrenes naturlige skjulesteder. Populære skjulesteder er vedstabler eller beplantning langs husveggen. Hvis man har komposthaug bør den endevendes minst en gang hver sommer, hvis ikke kan det bli en varm og fin bolig for rottene over vinteren.
  • Sikre eller tett alle hull og sprekker større enn 5-6 mm i utvendige vegger eller mur. Feil i henhold til håndverksforskrifter er ofte årsak til at rottene slipper til.
  • Hvis man skal mate fugler eller andre dyr ute, så sørg for å gjør det et stykke unna huset.

Sultne rotter kan gi en god anledning til å få ned rottebestanden. De vil spise nesten hva som helst. Nokas Skadedyrkontroll anbefaler mekaniske feller.