BER FOLK FØLGE MED: Politiet frykter at nedgangen i registrerte straffesaker skjuler mørketall. Politidirektør Benedicte Bjørnland ber folk følge ekstra med. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
BER FOLK FØLGE MED: Politiet frykter at nedgangen i registrerte straffesaker skjuler mørketall. Politidirektør Benedicte Bjørnland ber folk følge ekstra med. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kraftig nedgang i straffesaker

Antall registrerte straffesaker i uke 11 til uke 15 går tilbake 25,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det opplyser Politidirektoratet mandag.

Det er straffesaker som omhandler seksuallovbrudd som har den største nedgangen, med 44,2 prosent. Også voldssaker, narkotikasaker og vinning har en stor nedgang.

Omfanget av faktisk begått kriminalitet er imidlertid usikkert. Politiet mener at det sannsynligvis er flere reelle saker som omhandler vold i nære relasjoner, til tross for at antall anmeldelser går ned.

Ber folk følge med

Med stengte barnehager og skoler har det vært færre voksne utenfor familien som barn har kunnet henvende seg til. Politiet er bekymret for mørketall og sakene man ikke får kjennskap til.

– Vi oppfordrer alle til å følge litt ekstra med på hvordan barn og familier har det, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.

Regjeringen har tatt initiativ til å nedsette en tverretatlig koordineringsgruppe som skal sørge for at utsatte barn sikres nødvendig oppfølging under pandemien.

– Initiativet er viktig. Politiet kan ikke gjøre jobben alene. De enkelte sektorene må samarbeide på tvers slik at disse barna fanges opp og riktige tiltak iverksettes, kommenterer Bjørnland.

Ordensforstyrrelser mer enn halvert

Antall opprettede straffesaker for ordensforstyrrelser redusert med 51,5 prosentsammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette har trolig sammenheng med at store deler av utelivsbransjen holder stengt og som følge av dette at langt færre berusede personer oppholder seg i det offentlige rom. Dette igjen fører til færre ordensforstyrrelser, sier Bjørnland.