KORONA-FORSINKELSER: Nav-ansatte har hendene fulle med søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Dermed er mange saker knyttet til trygdeskandalen satt på vent, sier Magne Fladby, direktør for NAV kontroll. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
KORONA-FORSINKELSER: Nav-ansatte har hendene fulle med søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Dermed er mange saker knyttet til trygdeskandalen satt på vent, sier Magne Fladby, direktør for NAV kontroll. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sakene til over 4.000 personer er satt på vent i trygdeskandalen

Nav var fullt opptatt med å håndtere trygdeskandalen da koronakrisen kom. Nå er sakene til over 4.000 personer blitt satt på vent.

– Vi er ikke ferdig med å identifisere alle sakene som kan være aktuelle å vurdere på nytt, men vi anslår at det kan dreie seg om mellom 4.000–5.000 saker, sier Magne Fladby, leder for Innsatsteam EØS-saker i Nav, til Aftenposten.

Nylig uttalte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at innsatsteamet hadde planer om å starte på sakene som gjaldt personer som hadde fått stans eller avslag på ytelser de kunne hatt krav på, etter påske.

De sakene er nå også blitt satt på vent, og det gjelder om lag 250 saker hvor Nav urettmessig har krevd tilbake penger.

Nav-ansatte jobber for tiden på spreng med å håndtere den enorme mengden av søknader om dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Hittil i år er antall dagpengesøknader 422.000. For hele fjoråret var tallet 160.500.

(©NTB)