RAMMES AV KORONATILTAK: Dette er noen av de over 2000 menneskene som har svart på TV 2s undersøkelse blant personer som har blitt permittert, mistet jobben eller inntekten. Mange er bekymret for fremtiden sin.
RAMMES AV KORONATILTAK: Dette er noen av de over 2000 menneskene som har svart på TV 2s undersøkelse blant personer som har blitt permittert, mistet jobben eller inntekten. Mange er bekymret for fremtiden sin. Foto: TV 2 / Privat

tv 2-kartlegging:

Mistet jobben brått – frykter for fremtiden sin

TV 2 har spurt 2126 personer som sier at de ble permittert, sagt opp eller mistet jobben under koronakrisen. Bare halvparten tror de er tilbake i jobb om seks måneder.

12. mars, den dagen regjeringen innførte de omfattende smitteverntiltakene, var det 65.000 arbeidsledige i Norge. På under en måned økte tallet til over 430 000. Så høy arbeidsledighet har det ikke vært i Norge siden andre verdenskrig.

Før påske ba TV 2 personer som har blitt permittert, oppsagt eller mistet inntekt om å delta i en spørreundersøkelse. 2126 har svart oss.

LES SPESIALEN: Alt ble forandret over natten. Her er ti historier.

  • 58,5 prosent oppgir at de er bekymret eller svært bekymret for sin økonomiske fremtid.
  • Nesten en av tre oppgir at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de ikke vil kunne betale regningene sine de neste tre månedene.
  • Fire av ti svarer «vet ikke» på spørsmål om de tror at de tilbake i jobb om seks måneder. Åtte prosent svarer «nei», mens 52 prosent svarer «ja».
  • Svarene i denne undersøkelsen er innhentet i perioden 8. - 16. april 2020. Utvalget består av personer som oppgir at de har blitt permittert eller oppsagt, samt frilansere, næringsdrivende og andre som oppgir at de har mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin som følge av koronapandemien.
  • Utvalget er rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som har svart har identifisert seg med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data.
  • TV 2s utvalg består av 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (28%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%).
  • Utvalget består av personer fra Agder (4,42%), Innlandet (7,57%), Møre og Romsdal (4,42%), Nordland (4,14%), Oslo (13,78%), Rogaland (7,48%), Troms og Finnmark (3,81%), Trøndelag (7,2%), Vestfold (6,44%), Vestland (15,33%) og Viken (25,4%). Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

– Veldig høyt tall

TV 2 har vist resultatet av kartleggingen til sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Han stopper ved tallet som viser at mange er usikre på hvorvidt de er tilbake i jobb om seks måneder.

– Det er et veldig høyt tall. Vi har nettopp laget makroøkonomiske anslag for utviklingen i norsk økonomi. Våre anslag forutsetter at rundt 90 prosent av de som nå er permittert vil være tilbake i jobb igjen om ett år, sier Dørum og fortsetter:

– HØYT: Sjeføkonom Øystein Dørum, bemerker at de permitterte i TV 2s kartlegging er mer usikre på sin egen jobbfremtid enn hva NHOs anslag viser.
– HØYT: Sjeføkonom Øystein Dørum, bemerker at de permitterte i TV 2s kartlegging er mer usikre på sin egen jobbfremtid enn hva NHOs anslag viser. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– At to av fem i deres utvalg er usikre på om de er tilbake i jobb om seks måneder, er slik sett i strid med det vi legger til grunn. Jeg skjønner godt at mange er usikre. Usikkerheten blant de permitterte og arbeidsledige sier noe om det veldig mange kjenner på, nemlig hvor lenge denne perioden vil vare.

NHO tror altså at rundt 90 prosent av de som nå er permittert vil være tilbake i jobb i løpet av første kvartal i 2021.

– Disse detter av

– Hvem er de ti prosentene som dere tror vil «dette av lasset»?

– Det er det flere svar på. Erfaringen viser at de som står svakest på arbeidsmarkedet også er de som taper mest på dette. Det gjelder de som ikke har fullført videregående skole eller de som har tilpasningsproblemer i arbeidsmarkedet fordi de mangler kompetanse.

– Det er også sånn at flere virksomheter vil gå over ende, sier Dørum.

– Er tiltakene som regjeringen nå gjør verdt konsekvensene det får?

– Om to år vil vi snu oss tilbake og trolig konstatere at vi gjorde mange feil. Både hva gjelder bekjempelse av pandemien og når det gjelder tiltakene vi gjorde for å begrense den økonomiske krisen. Det er helt utenkelig at vi ikke gjør feil nå, sier Dørum og fortsetter:

– Jeg mener det er helt riktig å balansere ulike hensyn opp mot hverandre. Hensynet til at helsevesenet ikke kollapser må vektes mot at økonomien ikke kollapser på den andre siden. Det er viktig at helsemyndigheter gir råd om det ene og at økonomer gir råd om det andre, og så er det opp til regjeringen å trekke konklusjonene. Ingen må tro at norsk økonomi hadde vært i en god situasjon om ikke vi hadde hatt smitteverntiltak. En ukontrollert pandemi ville også hatt store økonomiske konsekvenser.

– Noen vil forsvinne

Statsminister Erna Solberg har også sett tallene fra TV 2s kartlegging.

– Har folk grunn til bekymring?

– En del bransjer vil komme raskt tilbake i jobb igjen, allerede nå på mandag og neste mandag, men så er det noen arbeidsplasser hvor det kan bli vanskeligere en stuind. For eksempel for de som jobber med reiseliv, sier Solberg og legger til:

– Jeg skjønner bekymringen, og jeg tror den bekymringen er litt ulik avhengig av hvilken jobb du hadde. Det som er viktig for oss, i tillegg til å ta vare på folks helse, er at vi skal ta vare på vekstevnen i norsk økonomi, sier hun.

HAR ET RÅD: Statsminister Erna Solberg mener at dette kan være tiden for å omskolere seg hvis du er usikker på om arbeidsplassen din er der etter koronakrisen.
HAR ET RÅD: Statsminister Erna Solberg mener at dette kan være tiden for å omskolere seg hvis du er usikker på om arbeidsplassen din er der etter koronakrisen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

– Hvor mange av de som nå er blitt arbeidsledige, tror du er tilbake i jobb om seks måneder?

– Det har vi ikke noe estimat på. Jeg tror ganske mange vil være tilbake i jobb om seks måneder, men det er nok noen bedrifter som har forsvunnet og noen jobber som ikke kommer tilbake i det hele tatt.

Ernas klare råd

Solberg sier at det er viktig å gjøre folk oppmerksom på at dette kan være tiden for å fullføre videregående skole, ta fagbrev eller fullføre en utdanning.

– Det er viktig å tenke på det og ikke bare gå og vente hvis du er usikker på om jobben din vil være der når dette er over.

– Er du trygg på at tiltakene som du har innført, er verdt prisen?

– Jeg er trygg på at tiltakene som vi har innført, har vært verdt prisen, for jeg mener at helsa må gå først. Det å få ned smitteraten var veldig viktig, ellers hadde det fått store konsekvenser for helsevesenet. Det ville ikke bare rammet pasienter med covid-19, men også alle de andre som er syke.

– Det ser vi i de landene som har dette ute av kontroll. Det som er viktig nå, er at vi raskest mulig kan ta hverdagen vår tilbake igjen.