Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, reagerer kraftig på TV 2s sak om at tilsynsrådet for kriminalomsorgen i region Vest har stanset sitt arbeid på grunn av en pengekrangel.
Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, reagerer kraftig på TV 2s sak om at tilsynsrådet for kriminalomsorgen i region Vest har stanset sitt arbeid på grunn av en pengekrangel. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/NTB scanpix

Advokatforeningen om pengekrangel: – Ikke til å tro

En ubetalt faktura har ført til at tilsynsrådet for kriminalomsorgen på Vestlandet har stanset arbeidet i protest. Nå krever forsvarergruppen at justisdepartementet rydder opp.

En bitter pengekrangel har ført til at tilsynsrådet for kriminalomsorgen i region vest ikke arbeidet på et halvt år. Stridens kjerne er en faktura på 850 000 kroner, slik TV 2 har fortalt.

Konsekvensen er at de innsatte på Vestlandet ikke har et fungerende tilsynsråd, slik de har krav på etter både norsk lov og internasjonale konvensjoner.

– At tilsynet med fengslene på Vestlandet nå ligger helt brakk på grunn av en uenighet om et spørsmål som så trivielt som dette, nemlig hvilken konto lønnen for arbeidet til de som utfører tilsynet skal settes inn på, er ikke til å tro, sier leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.

Strukturelt problem med tilsynsordningen

Kriminalomsorgen i Norge er inndelt i fem ulike regioner. I hver av disse finnes et tilsynsråd. Rådet skal være uavhengig, og fylkesmennene i hvert enkelt fylke har ansvar for å velge ut medlemmer til rådet.

I korte trekk er rådets oppgave å passe på at innsatte i landets fengsler sikres de rettighetene de har krav på.

Dietrichson mener tilsynsrådene i lang tid har vært stemoderlig behandlet av justis- og beredskapsdepartementet.

– Flere undersøkelser viser at tilsynene ikke fungerer optimalt. Det er uklart hvilke opplysninger tilsynet kan be om innsyn i, hva tilsynet skal føre tilsyn med, og hva som er resultatet av tilsynets vurderinger. Opplæring av nye medlemmer fungerer heller ikke. Slik som det er nå har ikke fangene et effektivt tilsyn å henvende seg til, sier han.

Helt krise

Situasjonen i tilsynsrådet på Vestlandet har vært fastlåst i over et halvt år. En av de innsatte, som fungerer som tillitsvalgt på sin avdeling, har overfor TV 2 uttrykt sterk bekymring over situasjonen.

– Det er helt krise for oss. Det er bare de vi har dersom vi har noe vi vil ta opp. Det kan handle om bruk av isolasjon, lufting, egentlig alt mulig. Når tilsynsrådet nå forsvinner, så står vi helt alene, sa den innsatte mannen til TV 2.

Sivilombudsmannen: – Helt åpenbart i strid med forventningene

Det er Sivilombudsmannen som sikrer siviles rettigheter i møte med staten. Saken får sivilombudsmann, Hanne Harlem, til å reagere.

– Dette er alvorlig, og helt åpentbart i strid med forventningene. Det første jeg tenker er at situasjonen også strider med det Stortinget og Justisdepartementet mener hvordan ting skal være, sier Hanne Harlem.

På generelt basis sier hun at tilsynsrådene er viktig, også i andre instanser som Barnevernet og i psykisk helsevern.

– Tilsynsrådene er viktig. Når samfunnet sperrer folk inne, og hindrer de i å ivareta sine egne rettigheter må de ha et organ de kan henvende seg til, sier hun.

Harlem poengterer at de helt siden 2013 har påpekt flere svakhetstegn med tilsynsordningen. Senest i 2019 i leverte de inn en særskilt melding til Stortinget hvor de påpekte misnøye med ordningen.

Krever opprydning

Justis- og beredskapsdepartementet har i en e-post til TV 2 skrevet at saken i region vest har tatt lang tid å behandle, blant annet på grunn av "stor arbeidsbelastning og senere covid19-situasjonen".

Forsvarergruppen krever nå at departementet rydder opp.

– Selv om justisdepartementet så langt ikke har vært villig til å løse opp de organisatoriske og strukturelle problemene fengselstilsynene står i, så forventer jeg at de i alle fall løser opp i det lille praktiske problemet tilsynet på Vestlandet nå står i.

Flere sider må gjennomgås

TV 2 har bedt justis- og beredskapsdepartementet om kommentar til Forsvarergruppens uttalelser. I en e-post skriver departementet at utgangspunktet er at tilsynsrådets medlemmer godtgjøres i samsvar med Statens personalhåndbok.

– Generelt bør uklarheter om honorar avklares uten at tilsynsarbeidet blir skadelidende. Som nevnt arbeider departementet med den klagesaken som henvendelsen viser til. Vi arbeider for at saken kan løses raskt.

Departementet medgir at det er flere sider ved tilsynsordningen som må gjennomgås.

– Som påpekt i utredningen fra professor Smith, er det flere sider ved tilsynsrådene for kriminalomsorgen som bør gjennomgås. Blant annet bør mandatet for tilsynsvirksomheten gjøres klarere, og vi må se på rutinene for oppnevning til tilsynsrådene, og på hvem som skal utbetale honorar. Departementet arbeider med dette.