PÅ SYKEHUS: TV 2 møtte Reidar Osen på sykehus kort tid etter voldshendelsene.
PÅ SYKEHUS: TV 2 møtte Reidar Osen på sykehus kort tid etter voldshendelsene. Foto: TV 2

RETTSSAK HØSTEN 2020:

To menn risikerer 15 års fengsel i Osen-saken

To polske statsborgere er tiltalt for to uvanlig brutale ranshandlinger i Bergen i 2015. Reidar Osen som ble kidnappet og mishandlet i timevis er svært fornøyd med politiets arbeid, men kritisk til at de kriminelle ikke tiltales etter mafiaparagrafen.

I 2015 ble Reidar Osen og Petter Slengesol på to ulike tidspunkt utsatt for kidnapping og ekstrem vold utført av utenlandske kriminelle.

I flere år klarte ikke politiet å sirkle inn og pågripe gjerningspersonene og begge sakene ble dermed lagt til siden.

Men etter gjennombrudd i etterforskningen i fjor sommer, har nå Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter tatt ut tiltale mot to polske statsborgere for de to grove ranshandlinger begått i Bergen i 2015.

En av de fornærmede i saken er gallerieier Reidar Osen. Han ble kidnappet og overfalt i 2015, like ved sitt eget galleri i Bergen.

– En gledens dag

– Dette er en gledens dag. Jeg er veldig fornøyd med etterforskningen det siste året, og vil skryte av etterforskerne som har jobbet med saken det siste året, sier Reidar Osen til TV 2.

Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil.
Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Rettsaken mot de to polakkene vil trolig bli avviklet høsten 2020.

– Ser du frem til rettssaken?

Ja, lyst å hørte bakgrunn og hvorfor det var nødvendig å gjøre det så brutalt.

– Men de har begge nektet straffskyld, så det spørs hva du vil få høre i retten...

– Det vil komme mer detaljer frem i retten, det er jeg overbevist om, svarer Osen.

Også Petter Slengesol sier til TV 2 at han er svært fornøyd med at to personer nå endelig skal stilles for retten i Norge:

– Jeg er glad for at de har tiltalt to personer, men har blandede følelser i forhold til at de ikke har tiltalt nummer tre, at de ikke hadde sikre nok beviser til det, sier Slengesol til TV 2.

Han ser frem til rettssaken.

– Jeg både gleder og gruer meg litt, men det blir bra å få lagt saken bak seg, avslutter Slengesol.

15 års fengsel

– Dette handler om to grove ran med en strafferamme på inntil 15 års fengsel. Her er det utstrakt bruk av vold, frihetsberøvelse som har vart i flere timer, hvor det var flere involvert mot én fornærmet, sier politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt.

Saken mot fire rumenske statsborgerne er henlagt med begrunnelse at intet straffbart forhold anses bevist. Saken mot en annen polsk statsborger er henlagt på bevisets stilling.

TV 2 kjenner til at mannen som har fått sin sak henlagt på bevisets stilling, er bror til mannen som nå er begjært utlevert fra Polen.

– Henlagt på bevisets stilling, det betyr at politiet egentlig mener at vedkommende har vært involvert?

– Det betyr at påtalemyndigheten mener at bevisene ikke holder til domfellelse. Vi har strenge beviskrav, det skal være bevist utover enhver rimelig tvil og vi skal være sikre på at det lar seg bevisføre i retten, forklarer Henriksen.

Petter Slengesol ble så skadet under kidnapping at han var nær ved å dø.
Petter Slengesol ble så skadet under kidnapping at han var nær ved å dø. Foto: Privat

– De to fornærmede mener at flere personer var involvert i begge overfallene. Forsetter politiet jakten på å få tiltalt flere involverte?

– Vi mener bevisene er tilstrekkelig for å stille to personer til ansvar for dette i Bergen tingrett basert på bevisbildet vi har innhentet nå. Så er et slik at vi har opplysninger fra fornærmede om at det var flere personer involvert, men som i mange saker at vi ikke har fått alle svar, erkjenner Henriksen.

Polakken som nå er begjært utlevert, er avhørt en gang av polsk påtalemyndighet med norsk politi til stede. Det skjedde da bergenspolitiet var på bevisinnhenting i polen desember i fjor.

Begge de to polakkene nekter straffskyld.

Etter det TV 2 kjenner til skal begge polakkene i perioder både ha jobbet og bodd i Bergen.

Ikke mafiaparagrafen

Påtalemyndigheten har valgt å ikke bruke mafiaparagrafen, som kan bety langt strengere straff hvis det kan bevises at handlingen er et ledd i virksomheten til en organisert gruppe.

Mafiaparagrafen er brukt flere ganger i Norge i forbindelse blant annet med smuglersaker, narkosaker og svindel og bedragerisaker.

I saken til Osen og Slengesol snakker vi om to identiske saker, hvor det åpenbart ligger mye planlegging bak og hvor flere aktører har vært involvert. Det er også grunn til å tro at samme personer er involvert i begge volds- og kidnappingssakene.

– Hvorfor tar dere ikke i bruk mafiaparagrafen, som i mange andre saker?

– Det er begrenset hvor mye jeg skal utrede dette uten å diskutere bevisgrunnlaget mot de to tiltalte, men det er slik at hvis påtalemyndigheten mener § 79c bør anvendes, så må det særskilt bevisføres, forklarer Henriksen til TV 2.

Politiadvokaten sier videre at da må det være et fokus på det og det må være hevet over enhver tvil at dette var en organisert kriminell gruppe.

– Lovgiver har sagt at det skal være minst tre involvert, det skal være en struktur, kanskje et hierarki og en organisering, og at det er dette man driver med, forklarer Jørgensen.

De to tiltalte er tiltalt etter den gamle og nye straffeloven fordi det første offeret, Petter Slengesol ble overfalt vinteren 2015, før den nye straffeloven trådte i kraft.

Henlagt og gjenopptatt

Osen har tidligere fortalt TV 2 hvordan han ble stripset, banket opp og sparket i over tre timer, og at han var sikker på at han kom til å dø.

Saken var opprinnelig henlagt, men DNA-treff gjorde at politiet kunne pågripe og sikte en mann i fjor.

HAVNET SAMME STED: Både Reidar Osen og Petter Slengesol ble kjørt til akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus etter de brutale overfallene. Her møtes de to for første gang høsten 2019.
HAVNET SAMME STED: Både Reidar Osen og Petter Slengesol ble kjørt til akuttmottaket på Haukeland Universitetssykehus etter de brutale overfallene. Her møtes de to for første gang høsten 2019. Foto: Ole Enes Ebbesen

Etter en gjennomgang av bevisene i Osen-saken, ble det også funnet bevis og spor som pekte mot en annen grov ranssak i 2015, som også er tatt med i tiltalen.

En av de tiltalte ble varetektsfengselet i august 2019, mens den andre ble pågrepet i Polen sist uke. Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding at de har sendt en formell utleveringsbegjæring til Polen denne uken.

Samtidig er siktelsen mot fire rumenske statsborgere og en annen polsk statsborger i Osen-saken henlagt, da intet straffbart forhold ble ansett som godt nok bevist.