NØYE: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kommer til å følge den omdiskuterte applikasjonen Smittestopp med argusøyne fremover.
NØYE: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, kommer til å følge den omdiskuterte applikasjonen Smittestopp med argusøyne fremover. Foto: Datatilsynet / Åsa Mikkelsen

Datatilsynet: – Vi ville aldri godkjent en slik app i «fredstid»

I ukene fremover vil Datatilsynet øke bemanningen for å ta imot henvendelser om appen «Smittestopp».

Datatilsynet, som overvåker at personopplysningsloven blir fulgt, har økt beredskapen for å ta imot klager og henvendelser om «Smittestopp»-appen til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi ville aldri godkjent en slik applikasjon om vi var i «fredstid». I en annen situasjon ville det aldri vært lov å kartlegge befolkningen på en slik måte, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, til TV 2.

Flere eksperter og politikere har vært kritiske til appen. Blant annet har stortingspolitikere nektet å laste den ned, mens eksperter stiller seg kritisk til at personvernet blir ivaretatt.

I uken som kommer vil Datatilsynet granske appen og informasjonen som blir lagret av myndighetene.

– Det er naturlig at vi kommer i gang med dette raskt. Vi vet at det kommer til å komme inn klager, og vi skal legge en plan for hvordan vi skal kontrollere at ingen lover blir brutt med appen. Dette er alvorlig for folk, og da er det viktig at vi følger applikasjonen tett, sier direktøren.

Dette skal de sjekke

Direktøren lister opp tre ting de særlig vil kontrollerere i tiden fremover.

  • Om befolkningen får den informasjonen de trenger. Brukerene skal forstå hvilken data som blir hentet inn, og hva den brukes til.

  • Dataminimering. De som innhenter data fra brukerene har ikke lov til å samle inn mer enn data enn det som er nødvendig.

  • Generelt har tilsynet erfaring som viser at applikasjoner samler inn mer info enn det som trengs, enten bevisst eller ubevisst.

Krav om frihet

Fra det ble kjent at firmaet Simula skulle utvikle «Smittestopp», har Datatilsynet vært inne i prosessen med råd og veiledning til myndighetene og firmaet.

– For oss har det vært viktig å poengtere overfor myndigheter og utviklere at appen skal være frivillig, at appen er tidsbegrenset og at de er åpne med de ønsker og gjør rundt appen, forklarer Thon.

– Vi hadde et krav, og det var at nedlastningen av appen skal være helt frivllig. Vi skal ikke gi råd om at folk laster ned, men gi hjelp og veiledning, forklarer Thon.

Teknologieskpert: – Tvilte meg til nedlastning

TVILENDE: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse lastet ned applikasjonen til slutt. Foto: IKT Norge
TVILENDE: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse lastet ned applikasjonen til slutt. Foto: IKT Norge

Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, sier myndighetene ber om viktig tillit fra befolkningen.

– Bakteppet for appen er en helt spesiell situasjon, og det er det utgangspunktet vi må gå ut fra. Myndighetene ber nå om ekstremt mye tillit fra befolkningen, så nå er det viktig at de viser seg den tilliten verdig. De må bevise at de tar vare på persondata på riktig vis, sier teknologieksperten.

– Jeg har selv installert appen, etter mye bekymring og betenkeligheter. Jeg gjorde en totalvurdering og tvilte meg fram til at jeg skulle gjøre det. Under normale omstendigheter hadde jeg overhodet ikke gjort det, forteller Waterhouse.

Eksperten var skeptisk til hvordan myndighetene presenterte en slik viktig applikasjon.

– Kommunikasjonen er upresis. Det kan fort bli veldig utydelig for folk hva som foregår og hvilke beslutninger som er tatt. Jeg savner tydelighet på hvordan appen fungerer og hva man skal gjøre i ulike situasjoner, for eksempel hvis du har vært i kontakt med en som er smittet.

Glad for debatt

Thon i Datatilsynet har merket seg at applikasjonen er blitt heftig debattert. Det synes han er sunt.

– Folk tar dette på alvor, og da er det viktig at det er en åpen debatt rundt applikasjonen. Noen synes det er topp, andre synes det er forferdelig, og noen er midt på treet. Det er et sunnhetstegn at vi har alle spekteret med i debatten, sier direktøren.