KRONPRINSPARET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, her avbildet under banketten for Nobels fredspris på Grand Hotel 12. desember.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix
KRONPRINSPARET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, her avbildet under banketten for Nobels fredspris på Grand Hotel 12. desember. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Så mye tjente de i 2019

Fredag presenterte Det kongelige hoff sin årsrapport for 2019.

Hvert år offentliggjør Det kongelige hoff en rapport for året som har gått.

I årsrapporten for 2019, som ble presentert fredag, heter det at årets høydepunkt for kongehuset var prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon.

– Konfirmasjonen i Slottskapellet 31. august var historiens første for en kvinnelig tronfølger i Norge. Prinsessen tok selv aktivt del i planleggingen og satte sitt klare preg på konfirmasjonsdagen, skriver hoffsjef Gry Mølleskog.

Sikkerhetsprosjekt

Hoffsjefen forteller om et svært aktivt år for kongefamilien og hoffet. Hoffets 150 medarbeidere har jobbet med å planlegge og gjennomføre mange offisielle aktiviteter, i tillegg til å utføre daglig arbeid for kongehuset.

– I løpet av året har kongeparet vært vertskap for to statsbesøk til Norge og vært på et omfattende statsbesøk til Chile. Både kongeparet og kronprinsparet har vært på fylkestur her hjemme. Til sammen har Kongefamilien besøkt 47 kommuner, 15 fylker og 15 land og vært vertskap for 2 294 gjester, skriver Mølleskog.

I 2015 gjorde Politidirektoratet en sikkerhetsanalyse av de kongelige eiendommene. Basert på dette ble det satt i gang et sikkerhetsprosjekt, som ble videreført i 2019.

– Prosjektet har en kostnadsramme på i overkant av 600 millioner kroner og er planlagt ferdigstilt i 2021. Sikkerhetsprosjektet er komplekst, og det har vært lagt ned et omfattende arbeid for å komme frem til gode løsninger som ivaretar bygninger og parker, samtidig som åpenheten og tilgjengeligheten for publikum blir opprettholdt, skriver Mølleskog, som sier det mest synlige tiltaket vil være perimetersikring rundt Slottsparken.

KONFIRMASJON: Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon var den største begivenheten for kongehuset i 2019. Her var kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit, Marius Borg Høiby, dronning Sonja, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald samlet på Skaugum 31. august.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KONFIRMASJON: Prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon var den største begivenheten for kongehuset i 2019. Her var kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit, Marius Borg Høiby, dronning Sonja, prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald samlet på Skaugum 31. august. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kronprinsparets lønn

Sommeren 2019 ble det satt besøksrekord på Slottet, med over 51.000 besøkende i løpet av de ni ukene Slottet var åpent for omvisninger.

Kronprinsparet bor på Skaugum i Asker, som er en privat bolig, men som også brukes til representasjon i offisielle sammenhenger og som arbeidsplass for staben på Skaugum.

«Som kompensasjon for at staten ikke stiller bolig til disposisjon for kronprinsparet, er det lagt inn midler i apanasjebevilgningen til drift, vedlikehold og utvikling av hovedhuset på Skaugum. Apanasjen dekker kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av Skaugum og varekostnader knyttet til forvaltning og drift», heter det i årsrapporten.

Kronprinsparets apanasje for 2019 var på 10.065.000 kroner, hvor 8.140.844 kroner ble brukt til drift, vedlikehold og utvikling, inkludert renter og avdrag på rehabiliteringslån.

2.318.000 kroner ble satt av til kronprinsparet privat. Dette dekker også innkjøp av offisielle antrekk.

20 millioner i apanasje

Hvert år bevilger Stortinget penger til kongehuset og Det kongelige hoff over statsbudsjettet.

«Apanasjen til kongen og dronningen, kronprinsen og kronprinsessen skal dekke kostnader til livsopphold og kostnader til drift, vedlikehold og utvikling av de private eiendommene, unntatt lønnskostnader knyttet til løpende forvaltning og vaktmestertjenester som utføres av hoffets ansatte».

Apanasjen skal også dekke private utgifter, inkludert innkjøp av offisielle antrekk.

«Over tid benyttes om lag halvparten av den samlede apanasjen til drift, vedlikehold og utvikling av de private eiendommene. I 2019 ble rundt 10 millioner kroner av samlet apanasjebevilgning på 20 millioner kroner, benyttet til drift, forvaltning og utviklingsformål», heter det i årsrapporten.