DENNE ISKANTSONEN SKAPER POLITISK SPLID: Iskanten som markerer starten på det enorme området som er dekket av is i Arktis. På det tykkeste er isen over 2000 meter.
DENNE ISKANTSONEN SKAPER POLITISK SPLID: Iskanten som markerer starten på det enorme området som er dekket av is i Arktis. På det tykkeste er isen over 2000 meter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Klart for politisk bombe:

Kan endre lederkampen i Venstre, skape trøbbel for Støre og forsure forholdet mellom Frp og Høyre

Etter det TV 2 får opplyst vil regjeringens beslutning om iskanten komme innen utgangen av neste uke. Det kan forandre mye i det politiske landskapet.

Spørsmålet om hvor iskanten skal gå, handler i praksis om hvor langt nord det skal være tillatt med oljeaktivitet. Det er en del av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet.

Saken er utpekt som den viktigste for Venstre 2020, og før Frps utgang ble den internt i regjeringen sett på som en sak som kunne gi regjeringskrise.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til TV 2 at forventningen i stortingsgruppa er at iskantsonen flyttes sørover og at oljeindustrien ikke får slippe til i Barentshavet nord.

– Jeg har tillit til at Venstres folk i regjering har denne saken høyt på agendaen, sier Skei Grande.

FORVENTER GJENNOMSLAG: Trine Skei Grande er fortsatt leder, selv om hun har varslet sin avgang.
FORVENTER GJENNOMSLAG: Trine Skei Grande er fortsatt leder, selv om hun har varslet sin avgang. Foto: Vidar Ruud

– Denne saken er så viktig fordi iskantsonen er et sårbar naturområde der det formerlig koker av liv, det være seg plankton eller fisk eller fugleliv. Et oljeutslipp her vil være katastrofalt. Den risikoen kan vi ikke ta, sier Skei Grande.

Hun går langt i å antyde at regjeringen ikke vil søke en enighet med Frp, men heller se mot Arbeiderpartiet.

– Frp har et syn på iskantsonen som ikke er delt av verken fagetatene eller andre politiske partier. Frp sitter ikke i regjering lenger, og det er den blågrønne regjeringen som skal ta stilling til dette, sier Venstre-lederen.

Venstres lederkamp

Striden vil også påvirke lederstriden i Venstre, sier kilder til TV 2. Det er Sveinung Rotevatn, som ble innstilt som ny nestleder, som håndterer saken som klima- og miljøminister.

Hvis Venstre ikke får seieren de trenger, mener kilder at det vil svekke Rotevatn. Hvis Venstre får seieren, vil det styrke han betraktelig i kampen om ledervervet.

– Mitt fokus i denne saken er å ivareta miljøhensyn, ikke noe annet, sier Rotevatn til TV 2.

NÆRMER SEG LØSNING: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
NÆRMER SEG LØSNING: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Terje Pedersen

Han sier saken er det viktigste miljøspørsmålet akkurat nå.

– Venstre har sagt at vi ønsker å flytte dagens grense sørover. Min jobb som statsråd er å finne en løsning som hele regjeringen kan stille seg bak og presentere den for Stortinget, sier Rotevatn.

– Kan det være aktuelt å gå ut av regjeringen på denne saken?

– Venstre er fornøyd med det regjeringssamarbeidet vi er i. Og alle spørsmål om regjeringssamarbeid er opp til stortingsgruppen, ikke meg, sier klima- og miljøministeren.

Les også: Slik var spillet i kulissene da Rotevatn takket nei til å bli leder

Frp: – Ikke tiden for å eksperimentere med symbolpolitikk

– Jeg kan ikke begripe at Høyre vil gi Venstre en seier nå, og spesielt ikke med tanke på den situasjonen vi er i. Med de investeringene som uteblir på sokkelen, er det utrolig dårlig signal til industrien som betaler for det vi nå får til, sier Jon Georg Dale (Frp)

ADVARER STERKT: Jon Georg Dale kan ikke forstå at Høyre vil gå med på å flytte iskanten sørover.
ADVARER STERKT: Jon Georg Dale kan ikke forstå at Høyre vil gå med på å flytte iskanten sørover. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den tidligere samferdelsministeren, som nå er energi- og miljøpolitisk talsperson i Frp, sier at all flytting av iskanten sørover vil fremstå som en stor skivebom.

– Det vil fremstå som en skivebom både for den langsiktige og forutsigbare politikken vi trenger, men spesielt i lys av den situasjonen vi er i. Over 300.000 flere er blitt arbeidsledige, og nå må vi sikre de arbeidsplassene det er lønnsomhet i.

– Det ingen som mener vi skal borre i iskanten, men det er et faktum at den fysiske isen trekker nordover. Vi skal ha fem mils avstand til den fysiske isen, men det gir store muligheter for å finne enda mer olje og gass som finansierer krisepakkene i denne unntakstilstanden.

– Hva vil det gjøre med forholdet mellom Frp og Høyre hvis Venstre får det som de vil?

– Denne saken skal til Stortinget. Det vil være oppsiktsvekkende hvis regjeringen kommer med en sak til Stortinget hvor man skal flytte iskanten sørover. Vår tilnærming er at vi skal sikre de titusenvis av arbeidsplassene i olje- og gassektoren. Dette er ikke tiden med å eksperimentere med symbolpolitikk, sier den tidligere statsråden i Solberg-regjeringen.

Han forventer at regjeringen går til Frp i Stortinget.

– Jeg legger til grunn at en regjering som er avhengig av Frps støtte i mange viktige spørsmål kommer til oss for å finne løsninger som gir forutsigbarhet for olje- og gassindustrien. Alt annet enn det vil være et ekstremt dårlig signal både til alle som jobber i sektoren, men også for den samarbeidsviljen regjeringen har sagt de skal utvise ovenfor Frp, sier Dale.

Rotevatn sier dette om hvem regjeringen vil samarbeide med:

– Vi er en mindretallsregjering, og som sådan er vi åpne for å snakke med alle partier på Stortinget. Også om denne saken. Forvaltningsplanene handler for øvrig om mange flere spørsmål enn iskantsonen, og vil være viktige styringsdokument for havområdene våre i mange år fremover.

* Iskanten er en kartfestet grense for særlig verdifulle og sårbare områder nord i Barentshavet.

* I gjeldende forvaltningsplan er grensa for iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten 30 prosent av dagene i april, basert på satellittobservasjon av isutbredelsen fra 1967 til 1989.

* Iskanten setter i praksis grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

* En revidert forvaltningsplan skal etter planen legges fram i løpet av vårsesjonen 2020. Der kan det bli gjort justeringer i definisjonen av iskanten som fører til at grensa flyttes lenger nord eller lenger sør.

Kilde: NTB

Arbeiderpartiets spagat

Saken er heller ikke avklart på rødgrønn side. Mens SV har bedt Arbeiderpartiet om hjelp til å få flyttet iskanten sørover, har Ap og Senterpartiet ønsket se regjeringens forslag før de tar stilling til saken.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har åpent pekt på Arbeiderpartiet som en samarbeidspartner i Stortinget for å få flertall for regjeringens ønske.

I januar sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at Ap vil legge mer vekt på miljø og klima i den betente striden om hvor iskanten skal gå.

– Arbeiderpartiet vil i arbeidet med denne saken legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn vi har gjort tidligere, sa Støre til NTB.

Samtidig har LO-topper sterkt advart mot å flytte iskanten sørover.

– Arbeiderpartiet ser frem til at regjeringen legger frem forvaltningsplanen, sier Espen Barth-Eide (Ap).

Han er Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, og vi ikke gi ytterligere kommentarer. Han peker likevel på hva Støre tidligere har sagt om miljøhensyn.