FARE: Økokrim publiserer en årlig trusselrapport.
FARE: Økokrim publiserer en årlig trusselrapport. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Dette er de økonomiske truslene vi står overfor

I Økokrims årlige trusselvurdering kommer det fram at pandemien kan føre til et økt trusselbilde mot folks økonomi.

– Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier Hedvig Moe, konstituert Økokrim-sjef.

Torsdag morgen publiserte Økokrim sin årlige trusselvurdering.

Der kommer det blant annet fram at:

  • Koronapandemien og økt usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle som utnytter den sårbrare situasjonen mange befinner seg i.
  • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både enkeltpersoner og næringslivsaktører.
  • Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt.
  • Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.
  • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.

– Erfaringsmessig fører en slik krise med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det kan sette deler av det tillitsbaserte velferdssamfunnet vårt på prøve, sier Moe.