Fire nye korona–dødsfall i Oslo

Fire hjemmeboende pasienter som var lagt inn på behandlingsenheten for hjemmeboende med påvist Covid-19 døde tirsdag og onsdag.

Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Kommunen har opprettet en behandlingsenhet for hjemmeboende personer med koronavirus.

Fire av de som var innlagt på behandlingsenheten er nå døde. Tre døde tirsdag 14. april og en døde onsdag 15. april.

Dette er de første pasientene som er døde på nye behandlingsenheten.

Dette er et spesialtilbud for å avlaste sykehusene, og alle som blir innlagt her har fått påvist viruset før innleggelse.

– Oslo kommune har opprettet dette nye spesialtilbudet for å bidra til at Oslos innbyggere med behov for behandling blir ivaretatt. Fem beboere har blitt erklært friske etter behandling. Nå har vi dessverre fått de første dødsfallene. Det er nå 26 hjemmeboende pasienter som er innlagt og vi kan gradvis utvide kapasiteten til å ta imot inntil 117 pasienter med bekreftet Covid-19 hvis det er behov for det, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

19 beboere på andre sykehjem i Oslo er tidligere bekreftet døde med korona.

Saken oppdateres!