SMITTE: Alle bortsett fra én pådro seg Covid-19 etter en hovedforhandling i Sarpsborg tingrett tidligere denne måneden. – Beklagelig, sier sorenskriveren. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2
SMITTE: Alle bortsett fra én pådro seg Covid-19 etter en hovedforhandling i Sarpsborg tingrett tidligere denne måneden. – Beklagelig, sier sorenskriveren. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Rettssaken gikk ikke etter planen – nesten alle ble syke

Sarpsborg tingretts største sal og strenge smittevernregler var ikke nok til å hindre at aktor, tiltalte, forsvarer, meddommere og en observatør pådro seg koronavirus.

- Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, sier sorenskriver i Sarpsborg tingrett Ragnhild Borgerud til TV 2.Rettsmøtet, som ble avholdt i begynnelsen av april, fikk konsekvenser for brorparten av deltakerne som møtte opp fysisk.Med unntak av én fagdommer, pådro alle seg Covid-19. Én av dem ble også lagt inn på sykehus.- Vi skulle gjerne ønsket at ingen ble utsatt for smitte i våre lokaler. Så vil jeg understrek