SMITTE: Alle bortsett fra én pådro seg Covid-19 etter en hovedforhandling i Sarpsborg tingrett tidligere denne måneden. – Beklagelig, sier sorenskriveren.
SMITTE: Alle bortsett fra én pådro seg Covid-19 etter en hovedforhandling i Sarpsborg tingrett tidligere denne måneden. – Beklagelig, sier sorenskriveren. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Rettssaken gikk ikke etter planen – nesten alle ble syke

Sarpsborg tingretts største sal og strenge smittevernregler var ikke nok til å hindre at aktor, tiltalte, forsvarer, meddommere og en observatør pådro seg koronavirus.

– Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, sier sorenskriver i Sarpsborg tingrett Ragnhild Borgerud til TV 2.

Rettsmøtet, som ble avholdt i begynnelsen av april, fikk konsekvenser for brorparten av deltakerne som møtte opp fysisk.

Med unntak av én fagdommer, pådro alle seg Covid-19. Én av dem ble også lagt inn på sykehus.

– Vi skulle gjerne ønsket at ingen ble utsatt for smitte i våre lokaler. Så vil jeg understreke at det ikke er noen som har smittet noen med vilje her, men så lenge det er smitte i befolkningen vil vi ikke kunne gardere oss helt, sier Borgerud.

Strenge tiltak ikke nok

Sorenskriveren forteller at fornærmede i saken og vedkommendes bistandsadvokat fulgte hovedforhandlingen mot den voldstiltalte mannen via video.

Også all vitneførsel foregikk elektronisk, men i en alvorlig sak som denne var det et ønske fra domstolen om at påtalemyndigheten, dommere, forsvarer og tiltalte var fysisk til stede. Det er for å sikre at saken opplyses i tilstrekkelig grad, forklarer Borgerud.

Domstolene har satt inn strenge smitteverntiltak, i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet, i de sakene hvor aktørene møter opp. Sarpsborg tingretts største rettsal, en sal på 150 kvadratmeter, ble brukt og de oppmøtte skal ha holdt mer enn to meter avstand seg i mellom.

– Likevel spredte altså smitten seg, og det viser med all tydelighet hvor viktig det er at man tar myndighetenes smitteverntiltak på alvor, sier Borgerud og fortsetter:

– Domstolen har en samfunnsoppgave. Det er veldig viktig at vi fortsetter å behandle prioriterte saker – og når folk møtes oppstår risikoen for smitte.

Kommuneoverlege på befaring

I kjølvannet av smittetilfellet tok Sarpsborg tingrett kontakt med kommunen.

I løpet av påsken har kommuneoverlegen vært på befaring, og vurdert tiltakene som var iverksatt under det aktuelle rettsmøtet.

– Det var ingen åpenbar årsak til hvordan smitten kan ha skjedd. Tingretten har iverksatt gode tiltak. Vi har vurdert disse i fellesskap og sett på små endringer som kan bidra til å redusere risikoen ytterligere, sier kommuneoverlege Karianne Bergman til TV 2.

Etterlyser nasjonale retningslinjer

Også Domstoladministrasjonen er kjent med saken. Kommunikasjonssjef Yngve Brox sier han er overrasket over at dette kunne skje.

De vil nå se nærmere på hvilke erfaringer dette rettsmøtet har gitt, som også andre domstoler bør få vite om.

– Det er svært krevende tider. Flere hensyn står opp mot hverandre, men det viktigste er å legge til rette for å gjennomføre gode og opplyste rettsmøter – uten at noen blir utsatt for smittefare, sier Brox.

Det eksisterer foreløpig ingen nasjonale retningslinjer for domstolene under koronakrisen. Domstoladministrasjonen har nå tatt kontakt med Helsedirektoratet for å få bistand med nasjonale retningslinjer for gjennomføring av rettsmøter.

– Samtidig vil det fremdeles være nødvendig med lokale avveininger, og vi har bedt domstolene om å ta kontakt med lokale smittevernmyndigheter, sier Brox.

Stort etterslep allerede

Etter at de strenge tiltakene ble innført i mars har aktiviteten i norske domstoler nærmest stoppet opp.

– Etter at de første vedtakene kom, ble et sted mellom 80 og 90 prosent av sakene i norske domstoler utsatt. Vi jobber oss opp enorme mengder arbeid, som på et tidspunkt må bli tatt, sier Brox.

En midlertidig forskrift gjør det imidlertid mulig å gjennomføre flere saker via fjernteknologi, men selv om dette brukes aktivt blir etterslepet stort.

– Vi er nødt til å få opp aktiviteten, men vi kan heller ikke komme i en situasjon hvor flesteparten av dommerne blir smittet, sier han.

– Kjenner på ansvaret

Brox mener domstolene hadde vært i en langt enklere situasjon dersom digitaliseringen av norske domstoler hadde vært rullet ut i større grad enn det som har blitt gjort til nå.

– Og domstolen er en samfunnskritisk virksomhet som ikke kan stoppe opp helt. Konsekvensene av det ville vært veldig alvorlig, sier han.

Sorenskriveren Borgerud mener nasjonale retningslinjer vil gjøre hverdagen noe enklere. Samtidig er hun fornøyd med den lokale oppfølgingen etter smittetilfellet i Sarpsborg.

– Det hadde vært fint med noe konkret å forholde seg til. Vi kjenner på ansvaret for å gjennomføre de oppgavene vi er satt til å gjøre, opp mot de begrensningene som ligger i at vi må ta tilstrekkelige forholdsregler. Det er tidkrevende, krever mye planlegging og vi får forståelig nok mange henvendelser, sier Borgerud.