STOR FORSKJELL: Espen Nakstad lister opp flere ting, som gjør at Covid-19 er langt farligere enn influensa.
STOR FORSKJELL: Espen Nakstad lister opp flere ting, som gjør at Covid-19 er langt farligere enn influensa. Foto: Ørn E. Borgen

Nakstad med advarsel til de som sammenlikner covid-19 og influensa

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier man i 2020 må forvente økt dødelighet for andre sykdommer enn covid-19, og det på grunn av korona-krisen.

I forrige uke sammenliknet forskere korona og influensa. Det skapte stort engasjement.

– Det er ikke opp til oss forskere å avgjøre om dødeligheten av covid-19 er stor eller liten, eller om forskjellen mellom Norge og Sverige er stor nok til å rettferdiggjøre våre strengere tiltak. Vår sammenligning med influensa viser kun at det hittil ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa, konkluderer åtte forskere i et debattinnlegg i Aftenposten.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier man konsekvensene av covid-19 vil være langt større enn ved influensa.

– Det mest alvorlige er kanskje at covid-19 skiller seg fra influensasykdom ved at den gir mer alvorlig sykdom og et betydelig høyere antall mennesker med behov for innleggelse i sykehus og intensivbehandling. Det får konsekvenser for også for andre pasientgrupper som trenger helsetjenester, sier Nakstad.

– I de fleste land vil man nok derfor over tid kunne se at sykelighet og dødelighet for andre sykdommer enn covid-19 vil kunne øke i 2020 som et resultat av at helsetjenesten ikke fungerer som normalt, sier Nakstad til TV 2.

1 av 10 eldre dør

Dødsrisikoen for covid-19 er under 1:10 000 for små barn, under 1:1 000 for unge voksne og 1:10 for de eldste, ifølge Helsedirektoratet.

«Hvis vi ikke utvikler immunitet eller får vaksine, og ikke finner en effektiv behandling, må vi kanskje løpe denne risikoen hvert eneste år fremover», skriver Helsedirektoratet i sin rapport til regjeringen 4. april.

– Det dør cirka 900 mennesker av influensa i Norge hvert år som er cirka 0,016 prosent av befolkningen. Veldig mange blir ikke syke av influensa fordi de er vaksinert eller har fått delvis immunitet etter tidligere gjennomgått sykdom. Koronavirussykdom er det imidlertid ingen som har immunitet mot fra tidligere. Derfor kan koronavirus i prinsippet ramme 5,4 millioner mennesker i Norge over noen måneder eller år dersom pandemien får utvikle seg fritt. Om man tar utgangspunkt i en estimert dødelighet på 0,5 prosent for covid-19, som er under det WHO skisserer, vil sykdommen teoretisk sett kunne medføre langt flere dødsfall per innbygger enn for sesonginfluensa, sier Nakstad.

Flertall på sykehjem

83 av de 136 koronasmittede i Norge som er meldt døde tirsdag, var beboere på sykehjem. Det framkommer av en oversikt NTB har laget basert på rapporter fra kommunene og sykehusene. De aller fleste har dødd på sykehjemmet der de bodde, men det kan ikke utelukkes at noen av dem har vært inne til sykehusbehandling.

Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert 127 koronarelaterte dødsfall i sin statistikk, som vanligvis ligger noen dager bak. Gjennomsnittsalderen blant de døde er på 84 år, opplyser FHI, men de har ikke tall på hvor mange av dem som døde på sykehjem.

NTB har imidlertid sjekket med flere av de store kommunene, og de bekrefter at dødsfallene de har meldt om, har skjedd på sykehjemmene. Så langt er blant annet 19 døde på sykehjem i Oslo, elleve i Bergen, elleve i Bærum og ni i Drammen, får NTB opplyst.