KORONAFØLGER: Forbrukerøkonom Derya Incedursun går gjennom følgene koronaviruset kan ha for din økonomi.
KORONAFØLGER: Forbrukerøkonom Derya Incedursun går gjennom følgene koronaviruset kan ha for din økonomi. Foto: Kjell Persen / TV 2 // Nordea

Dette gjør korona med din lommebok

Utbruddet av koronaviruset har gjort store utslag på økonomien. Her er endringene som kan ha betydning for deg.

Mange land har iverksatt svært tøffe tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset. I Norge har regjeringens koronatiltak ført til at skoler, barnehager, restauranter, barer, frisører og flere andre bedrifter må holde stengt.

– Små og store arrangementer er avlyst, og det er betydelig mindre folk i butikker som holder åpent. Den økonomiske aktiviteten i samfunnet har på en måte stoppet opp, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Tar man også frykt med i beregningen, er det lett å forstå hvorfor viruset har hatt så stor innvirkning på økonomien verden over.

– Viruset påvirker måten forbrukere, bedrifter og myndigheter reagerer på. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og ukjente risikoer eller usikkerheter kan ha en lammende effekt, sier Incedursun.

Konsekvensene av koronaviruset har ført til en rekke endringer i ulike deler av økonomien. Incedursun har laget en oversikt over hvilke effekter som kan ha betydning for deg.

Arbeidsledighet og permitteringer

Den viktigste konsekvensen vil for mange være at de er permittert eller arbeidsledige. Tirsdag 21. april var 287.000 registrert som helt ledige hos NAV, som utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken.

«Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 300.000 personer, eller 10,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 130.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV, skriver NAV på sine nettsider.

– Flere bedrifter har måttet permittere sine ansatte, og noen går en usikker tid i møte, sier Incedursun.

– Permittering er en midlertidig ordning, og du er fortsatt ansatt ved bedriften. Blir du permittert, får du mindre utbetalt i måneden. Har du for eksempel 600.000 kroner i årsinntekt og går over til dagpenger, vil du etter de midlertidige reglene sitte med et nettotap på 9480 kroner per måned.

– Det verste som kan skje er at de midlertidige problemene i bedriften blir permanente, og du blir oppsagt.

Mindre forbruk

Ettersom mye er stengt og avlyst, er det begrenset hva du får brukt penger på. For dem som normalt er glade i å bruke mye penger, og klarer å holde seg unna netthandel, kan koronakrisen være en mulighet til å spare litt i det daglige forbruket.

Samtidig er det det lave forbruket som skaper mange av problemene i økonomien.

– Forbrukerne er kanskje urolige for sin økonomiske fremtid. Som et resultat av dette kan vi oppleve at forbrukerne bruker mindre penger og heller øker sparingen, sier Incedursun.

– Privat konsum står for rundt halvparten av verdiskapningen i norsk økonomi, og endringer i konsumet vil av den grunn kunne ha stor betydning for den økonomiske utviklingen. Når en krise rammer, velger investorer ofte mindre risikable investeringer, og vi ser at aksjemarkedet stuper.

Lave renter

Koronaviruset har ført til at lønnsoppgjørene for 2020 er utsatt til høsten. Når lønnsoppgjøret forhandles senere i år, kommer trolig ikke gi den samme lønnsøkningen man normalt kunne forvente, med tanke på problemene flere næringer står i.

En annen følge av koronaviruset er lavere priser på bensin og diesel. En av årsakene til de reduserte prisene er at reisevirksomheten verden over er dramatisk redusert, som har ført til at etterspørselen etter olje og drivstoff har stupt.

En annen effekt som vil bli merkbar for mange er at Norges Bank har kuttet styringsrenta til 0,25 prosent. Dette har ført til at bankene har redusert sine boliglånsrenter, slik at nordmenn med boliglån ikke trenger å betale like store utgifter på lånet.

– Norges Bank har kuttet renta, som er et tegn på økonomisk usikkerhet. Bankene har nå senket boliglånsrentene, som kommer godt med i disse korona-dager.

Incedursun har laget et eksempel på hvor mye man kan spare dersom boliglånsrenta går fra 2,8 til 2,0 prosent.

– Med et boliglån på tre millioner kroner, effektiv rente på 2,8 prosent og nedbetalingstid på 20 år, blir det 16.300 kroner å betale i måneden. Hvis banken kutter renta til en effektiv rente på 2,0 prosent, blir det nye terminbeløpet på 15.100 kroner.

Vær oppmerksom på at også innskuddsrentene blir lavere, slik at du får mindre ut av pengene du har stående på konto.

Boligpriser

Lavere boliglånsrenter er blant faktorene som har innvirkning på boligmarkedet. Det er imidlertid en rekke andre faktorer som også spiller inn på hvordan boligprisene utvikler seg, som gjør det vanskelig å forutse noe presist.

– Til tross for situasjonen, har boligmarkedet klart seg bedre enn ventet. Det har ikke vært noen dramatisk prisnedgang ennå, sier Incedursun.

– Det er et fall i aktiviteten i boligmarkedet, og det selges færre boliger. Prisene kan falle noe mer som følge av mindre aktivitet. Rentene er satt ned, boliglånsforskriften mykes opp og det er færre om beinet, og alt dette er i utgangspunktet gunstig for førstegangskjøpere.

Forbrukerøkonomen minner samtidig om at vi går inn i en usikker tid, som er noe du må ta høyde for om du vurderer å kjøpe bolig.

– Er det en risiko for at du kan bli permittert eller oppsagt? Kan du betjene boliglånet hvis du blir permittert? Det er viktig å tenke på jobbsituasjonen din før du eventuelt velger å kjøpe bolig, sier Incedursun.

Kronekurs

Fallet i oljeprisen er dårlig nytt for Norge, og går også utover kronekursen. En svakere norsk valuta betyr at prisen du betaler for utenlandske varer øker betydelig.

– Nå er det reiseforbud, men skal du handle varer fra utenlandske nettbutikker, vil det merkes at du nå får mindre for pengene, sier Incedursun.

For bedrifter som importerer varer blir det dyrere å kjøpe inn disse fra utlandet, noe som over tid kan bety en prisvekst på de varene som importeres.

– Med andre ord kan du måtte ta en del av regninga, og dette vil gi utslag på lommeboka. Hvis den norske krona for eksempel faller med 30 prosent, kan den importerte varen koste deg 30 prosent mer, med mindre bedriftene velger å ta en del av regningen selv for de økte prisene.

– Svekkelsen av krona fører også til at skolepenger og bo- og levekostnader blir høyere for studenter i utlandet.

Hvilke grep kan du ta?

Dersom du blir permittert eller av andre grunner får inntekten redusert, kan det blant annet påvirke din evne til å betale ned på boliglånet. Incedursun minner om at du da kan søke om å bare betale renter i en periode.

– Flere banker imøtekommer behovet for avdragsfrihet på boliglånet. Men vær oppmerksom på at hvis du søker om en avdragsfri periode på boliglånet, blir nedbetalingstiden lenger og lånet i sum dyrere. Det er derfor viktig at du tenker deg nøye om og ikke velger avdragsfrihet med mindre økonomien din blir hardt rammet.

Har du flere mindre lån, kan det være smart å samle disse i et større refinansieringslån.

– Det er enklere med bare ett lån å forholde seg til. Du får bedre oversikt over gjelden, færre gebyrer og kanskje mulighet for lavere rente og bedre betingelser. Alternativet er å øke boliglånet ditt for å nedbetale smålånene, da boliglån har lavere renter, sier Incedursun.

Har du en dyr bil, kan du eventuelt selge denne og kjøpe en billigere. Dersom du strengt tatt ikke behøver å eie bil, kan du selvfølgelig vurdere å selge den.

– Gå gjennom alle forsikringene du har, sjekk prisene hos ulike leverandører og innhent flere tilbud. Du kan spare penger på å bytte forsikringsselskap.