SKOLE-STENGT: Kunnskapsminister Guri Melby jobber nå med å gjenåpne skoler.
SKOLE-STENGT: Kunnskapsminister Guri Melby jobber nå med å gjenåpne skoler. Foto: Håkon Mosvold Larsen

kunnskapsministeren:

Derfor følger vi ikke rådet fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ville fortsette å ha stengte skoler og barnehager i områder med stor smitte. Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier regjeringen har prioritert likhet i hele landet, men åpner nå for lokale tilpasninger.

Forrige tirsdag besluttet regjeringen å åpne norske barnehager, samt 1. til 4. trinn på barneskolene. Barnehager skal åpnes mandag om en uke – barneskolene en uke senere.

Beslutningen om å åpne barnehager og skoler er blant annet basert på en rapport som Helsedirektoratet leverte til regjeringen 4. april.

I rapporten rådet Helsedirektoratet regjeringen om å fortsatt holde stengt i områder med stor smitte, som for eksempel enkelte bydeler i Oslo.

«I områder med stor smitte bør barnehager, barneskoler og fritidsordning fortsatt være stengt», anbefalte de.

Åpner for lokale tilpasninger

Regjeringen valgte å se bort fra rådet, slik TV 2 skrev tirsdag. Kunnskapsminister Guri Melby sier de har prioritert en lik lettelse av tiltakene, på tvers av kommunegrensene.

– Regjeringen har besluttet delvis å følge Helsedirektoratets anbefaling. Bakgrunnen for dette er at vi mener at vi må legge til rette for en kontrollert gjenåpning med gode veiledere som kan gi nødvendig støtte til skoleeiere og barnehageeiere. For at tiltakene skal ha god effekt, og for å få til mest mulig likeverdig opplæringstilbud over hele landet, er det viktig at vi har nasjonale føringer, sier Melby.

Hun sier det også er viktig med likhet slik at det ikke oppstår store problemer for personer som må forflytte seg mellom kommuner.

Likevel åpner Melby for at det vil være rom for lokale tilpasninger.

– Samtidig ser vi at det er økt smittepress noen steder, for eksempel i noen bydeler i Oslo og områder i Viken. Derfor åpner vi for at det kan skje lokale tilpasninger hvis det for eksempel oppstår smitte i barnehager eller skoler, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Oslo usikker på åpning

Tirsdag åpnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for at barnehager og skoler kan holde stengt lenger i Oslo enn i resten av landet.

Melby sier regjeringen er i dialog med Oslo.

– Gjenåpningen av barnehager, skoler og universiteter skjer nå innenfor nasjonale rammer. Dersom det viser seg at smittesituasjonen i et område tilsier at det er behov for å stenge igjen, legger vi opp til at det skal kunne gjøres innenfor bo- og arbeidsregionene. Bo- og arbeidsmarkedsregioner er definerte områder der mange mennesker beveger seg i sitt dagligliv, typisk i forbindelse med pendling til jobb, sier kunnskapsministeren.

– Vi mener denne typen litt større regioner er hensiktsmessig ut fra samordning av smitteverntiltak. Hvis det oppstår smitteutbrudd lokalt på en skole eller barnehage kan kommunen stenge virksomheten dersom det det er nødvendig av hensyn til å forhindre videre smittespredning, sier kunnskapsministeren, sier Melby.

Den offisielle veilederen om åpning av barnehager fra myndighetene skal klargjøres og sendes ut onsdag.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sa til TV 2 at veilederen går langs tre linjer.

Les saken: Slik skal veilederen rammes inn