Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, om korona på sykehjem
Oslo 20200323. 
Hovseterhjemmet avd. Økern i Oslo. Sykehjem over hele landet har innført besøksforbud for å hindre koronasmitte.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Helsearbeidere i Oslo opplever regelbrudd:

Ukjent for byråden: – Må grave i dette

I en rundspørring TV 2 har gjort blant helsearbeidere i Oslo, svarer 36 prosent at de har opplevd brudd på smittevernreglene ved sin arbeidsplass. – Jeg håper de melder fra, så vi kan rette det opp, svarer helsebyråden.

Mandag presenterte TV 2 en rundspørring gjort i samarbeid via Fagforbundet Pleie og Omsorg.

Totalt 473 av de drøyt 9000 medlemmene i omsorgssektoren i Oslo svarte på TV 2 sine spørsmål i løpet av tre dager fra 4. til 6. april.

  • 36 prosent sier at de har opplevd brudd på smittevernreglene der de jobber.
  • 27 prosent oppgir at de har opplevd å sette seg i fare for å bli smittet unødvendig.
  • 57 prosent, altså nesten seks av ti, svarer at de har følt seg utrygge på jobb på grunn av koronapandemien.

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) hadde mandag ikke anledning til å kommentere tallene, men tirsdag er han klar i sin tale:

– Alle ansatte i Oslo kommune skal være trygge, og vi skal følge råd og anvisninger fra nasjonale myndigheter. Brudd på smittevernreglene skal ikke forekomme på våre institusjoner, sier han.

– Likevel oppgir 36 prosent i undersøkelsen at de har opplevd brudd på smittevernreglene, mens 27 prosent oppgir å ha satt seg selv i fare for å bli smittet unødvendig. Hva tenker du om det?

– Jeg håper at de som er i en situasjon der smittevernregler blir brutt, har tillitsvalgte, verneombud eller nærmeste leder som de kan si ifra til, slik at beskjeden når oss og vi kan få rettet opp i det, sier Steen.

– Grunnleggende engstelse

– Så du har ikke gjennom deres egne kanaler fått rapporter om brudd på smittevernregler?

– Jeg har ikke fått noen beskjed om at en tredel av våre ansatte har opplevd brudd, og jeg har heller ikke fått konkrete eksempler på slike brudd. Tvert imot får jeg beskjed om at de per nå har nok smittevernutstyr, og det har vært situasjonen helt siden virusutbruddet kom til Norge i slutten av februar.

– Hvorfor svarer da 27 prosent at de har satt seg selv i fare unødvendig?

– Vi har hatt en situasjon der det har vært en stor grad av engstelse knyttet til tilgjengelighet på smittevernutstyr, og den bekymringen har jeg delt. Nå har vi klart å komme oss gjennom dette med nok kapasitet, men kanskje er det den grunnleggende engstelsen som kommer til overflaten i en sånn anonym undersøkelse. Noen frykter kanskje hva situasjonen er når de kommer på jobb på mandag. Det blir bare spekulasjoner, men det kan være en forklaringsvariabel, sier Steen.

Ber flere melde fra

Selv om han ikke selv har fått rapporter om at smittevernreglene har vært brutt, eller at én av fire har satt seg selv i fare unødvendig, sier Steen at han vil ta tak i tallene.

– Jeg må gå tilbake til organisasjonen og grave i dette. Hadde jeg hatt noen konkrete eksempler, så skulle jeg selvsagt gjort noe med det. Vi vil at dette skal rettes opp.

– Og hvordan kan det rettes opp?

– Jeg håper de som har stått i en sånn situasjon, melder ifra så vi kan rette opp. Det er ingen grunn til ikke å melde fra. Det er vi avhengige av for å finne en løsning på situasjonen, sier Steen.

Fagforbundet: – Mange er utrygge

Siri Follerås er leder i Fagorbundet, som har sendt ut undersøkelsen på vegne av TV 2. Hun er ikke overrasket over at ingen varsler om brudd på smittevernreglene har nådd helsebyråden.

– Avviksystemene er bygget sånn at ting ofte blir plukket opp av nærmeste leder, og i mange tilfeller kommer ikke saken lenger i systemet. Enkelte ledere løser saken, mens andre ender med å straffe den ansatte som varsler, sier Follerås.

LEDER: Siri Follerås er leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo.
LEDER: Siri Follerås er leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Videre poengterer hun at 27 prosent kan være et kunstig høyt tall ettersom et overveldende flertall av medlemmene ikke har svart på undersøkelsen.

– De som har svart på undersøkelsen, er kanskje også de som har opplevd noe kritikkverdig og som ønsker å si fra. Mange har ikke hatt det behovet, mener Follerås.

Likevel står hun fast ved at tallet er for høyt.

– Altfor mange har opplevd brudd på smittevern, altfor mange har satt seg selv i fare unødvendig, og altfor mange føler seg utrygge på jobb, sier hun.