STÅR STERKT: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier koronaviruset ikke har svekket beredskapen, men at alle landene har mye å lære av denne krisen.
STÅR STERKT: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier koronaviruset ikke har svekket beredskapen, men at alle landene har mye å lære av denne krisen. Foto: Fabian Bimmer

Stoltenberg: – Vi må bli mindre avhengig av andre land

Jens Stoltenberg sier alle NATO-land har en hjemmelekse å gjøre i forhold til beredskap.

På tvers av landegrenser diskuteres det hvordan tiden etter korona blir, og hvordan den vil prege oss. Det er også noe som står på listen til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Alle NATO-land har en hjemmelekse å gjøre med tanke på om vi har nok medisinsk utstyr til å håndtere denne type kriser. Slik det ser ut nå er vi for avhengige av import fra andre land, og det er en ting som åpenbart må gjennomgås, sier Stoltenberg.

Generalsekretæren presiserer at vi aldri kan bli helt selvforsynt, men at denne krisen kommer til å gjøre noe med måten vi tenker på.

– Det kommer en tid hvor vi skal evaluere og lære. Det er helt klart at det er ting å lære i forhold til beredskap og denne type kriser, sier Stoltenberg.

Samles i koronakampen.

Onsdag møtes NATOs forsvarsministere til en ekstraordinær videokonferanse for å diskutere koronakrisen.

Ministrene skal gjennomgå det NATO og medlemslandene gjør for å bekjempe den pågående pandemien.

– Vi må skaffe så mye hjelp som mulig til alle medlemslandene. Nå bistår vi med blant annet feltsykehus, sykehusskip, utstyr og logistikk, forteller Stoltenberg.

Italia og Spania er blant de landene i Europa som er hardest rammet av koronapandemien, og Stoltenberg forteller at behovet for hjelp har vært enormt.

– Vanligvis transporterer vi skadde fra slagmarken, men nå kan vi bruke samme metoder for å transportere syke pasienter. Det å transportere koronasyke på en trygg måte er en krevende oppgave, sier han.

– NATO står sterkt

Til tross for at koronautbruddet påvirker hverdagen i NATO og flere militærovelser, mener Stoltenberg at det ikke har svekket forsvarsalliansen.

– Viruset kommer til å endre hvordan verden er og det kommer til å prege oss lenge. Dette er en internasjonal krise som krever et internasjonalt svar og en organisasjon som NATO, sier han.

– Vi må sørge for at en helsekrise ikke blir en sikkerhetskrise, sier Stoltenberg.