UNNTAKSTILTSTAND: Sykehjemmene i Oslo har lenge hatt besøksforbud av frykt for smittespredning. Mer enn en av fire institusjonssjefer på sykehjemmene i Oslo oppgir at de har hatt utfordringer med å tolke karantenereglene til FHI. Dette bildet viser Hovseterhjemmet, som er et av åtte sykehjem som har meldt om koronarelatert dødsfall.
UNNTAKSTILTSTAND: Sykehjemmene i Oslo har lenge hatt besøksforbud av frykt for smittespredning. Mer enn en av fire institusjonssjefer på sykehjemmene i Oslo oppgir at de har hatt utfordringer med å tolke karantenereglene til FHI. Dette bildet viser Hovseterhjemmet, som er et av åtte sykehjem som har meldt om koronarelatert dødsfall. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

tv 2-kartlegging:

Pleier de sykeste – men flere slet med å forstå reglene

En kartlegging TV 2 har gjort, viser at hver fjerde sykehjem-sjef i Oslo har hatt utfordringer med å holde seg oppdatert på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI). – Jeg trodde tallet var høyere, svarer FHI-sjefen.

– De som bor på sykehjem, er på mange måter de mest sårbare innbyggerne i byen. De trenger pleie og omsorg 24 timer i døgnet. Det er en utsatt gruppe, sier Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten i Oslo, til TV 2.

På sykehjemmene i Oslo er det rapportert om 19 koronarelaterte dødsfall. I dag er det smitte hos beboere på 13 av 43 sykehjem.

– Har dere vært gode nok til å følge smittevernrutinene?

– Jeg oppfatter at vi har gjort en god jobb, og jeg er stolt av de ansatte som står på hver dag. Samtidig tror jeg ingen visste hvor omfattende og alvorlig dette var, sier Jagmann og legger til:

– De som sier at de var godt forberedt og visste hva som skulle skje, de tror jeg ikke at snakker helt sant. Det har vært voldsomt.

DIREKTØR: Helge Jagmann er sjef for Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2
DIREKTØR: Helge Jagmann er sjef for Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

– Tok for lang tid

Via tjenesten Questback har TV 2 sendt flere spørsmål til institusjonssjefer ved sykehjemmene i Oslo.

30 av 43 ledere har svart oss anonymt.

Da koronaepidemien brøt ut, ble karantenebestemmelsen til FHI endret flere ganger på kort tid. TV 2 har spurt: «Har sykehjemmet på noe tidspunkt hatt utfordringer med å tolke regelverket?».

26,7 prosent, altså mer enn en av fire, svarer «ja».

Noen institusjonssjefer har lagt igjen anonyme kommentarer:

«Det tok for lang tid for at retningslinjer for testing ble fulgt. Helsepersonell skulle prioriteres, men de fikk ikke testet seg», skriver en.

«Det har vært usikkerhet rundt om man må være helt symptomfri for å jobbe», skriver en annen.

Jagmann mener det er forståelig at flere har hatt utfordringer med å tolke reglene.

– Det er ikke så rart at man synes dette er krevende når en ikke har jobbet med dette til daglig. Vi har forsøkt å hjelpe våre ledere ved at vi nesten hver dag har skrevet et brev der vi forklarer hvordan vi skal praktisere reglene fra FHI, sier han.

– Blir bare spekulasjoner

Jagmann sier at de er tydelige på at det ikke er rom for «lokale løsninger» på sykehjemmene. Alle skal følge FHIs regler, sier han.

– Kan forvirring om regelverket ha ført til unødvendig smittespredning?

– Det vet jeg ikke noe om. Det blir bare spekulasjoner, sier han.

Det er FHI som står ansvarlig for å utarbeide rådene som gis. Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg er likevel ikke overrasket over at mer enn en av fire institusjonsledere i Oslo oppgir å ha hatt utfordringer med å tolke reglene.

– Jeg tenker at det er for mange, men jeg ville nok gjettet at det kunne vært enda flere, for det har vært vanskelig, sier Stoltenberg.

Hun viser til at de har døgnkontinuerlige vakttjenester der helsepersonell kan henvende seg når de er usikre på reglene.

Utviklet i høyt tempo

– Kunne dere ha gjort noe annerledes?

– Det kunne vi helt sikkert når vi går tilbake og ser på det.. Mange av disse rådene er utviklet i høyt tempo. Det har kommet endringer i kunnskapen om epidemien, og det har kommet endringer i regelverket i Norge. Da er det ikke rart at det kan være vanskelig å forstå, sier Stoltenberg.

FHI-SJEF: Camilla Stoltenberg har forståelse for at flere har hatt utfordringer med å tolke regelverket.
FHI-SJEF: Camilla Stoltenberg har forståelse for at flere har hatt utfordringer med å tolke regelverket. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Status tirsdag kveld var at 139 nordmenn har dødd som følge av koronavirus i Norge. Ifølge NTB rapporterer kommunene om at 80 av dødsfallene har skjedd på sykehjem.

– Til å begynne med var over 600 ansatte på Oslo-sykehjemmene i karantene, men nå er dette tallet halvvert, sier Jagmann.

På det meste har mer enn 700 ansatte ved sykehjemmene i Oslo vært i karantene. Sykehjemmene har også fått beskjed om å være forberedt på en situasjon der de har en 30 prosent redusert bemanning.

– Hvordan ser dere på tiden som kommer?

– Vi har lært mye om smittespredning, behandling og rutiner. Jeg tror at vi, som resten av samfunnet, har fått en viss kontroll over utviklingen, men vi ser stadig vekk at det sprer seg innad på instiusjonene, spesielt på avdelinger hvor folk er alvorlig syke og der det er vanskelig å sette fysiske begrensninger der pasientene kanskje er demente eller alvorlig psykisk syke, svarer Jagmann.