ÅPEN: Fremskrittspartiets leder Siv Jensen åpner for en mulig forlengelse av kriseloven.
ÅPEN: Fremskrittspartiets leder Siv Jensen åpner for en mulig forlengelse av kriseloven. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Frp åpner for å forlenge kriseloven

Regjeringen kan få utvidet makt i en måned til, dersom de ønsker det.

Det er ingen kraftig motstand mot å la kriseloven som gir regjeringen mer makt bli forlenget med en måned. Det viser svarere fra flere av høringsinstansene.

– Har gått ganske greit

Nå åpner også Fremskrittspartiet for å gi regjeringen forlengede fullmakter.

– Fremskrittspartiet kan være åpne for det. Vi skal ta en liten runde på det i vår stortingsgruppe onsdag, men etter at Stortinget strammet inn loven og intensjonen med den så har det gått ganske greit. Regjeringen har heller ikke latt det gå inflasjon i å komme med kontroversielle forskrifter, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

– Hvor lang forlengelse er du åpen for å gi?

– I første omgang bør det være mulig å se for seg en måneds forlengelse. Vi er fortsatt ikke i normal drift. Det er ikke meningen at dette skal være en varig lov. Den skal være høyst midlertidig, men vi er åpne for å gi det en forlengelse på en måned, så får vi ta det etappevis i forhold til hvilke behov som oppstår.

Strammet kraftig inn

Før påske strammet Stortinget kraftig inn på regjeringens ønske om utvidede fullmakter og begrenset varigheten til en måned. Fullmaktene ble gitt for raskt å kunne endre lover og bestemmelser for å håndtere følgene av koronakrisen og trådte i kraft 27. mars.

Nå ønsker regjeringen å forlenge den, slik at den gjelder helt til 27. mai. Høringsuttalelsene viser at de møter liten motstand, men det er Stortinget som må godkjenne en forlengelse.

– Stortinget strammet loven kraftig inn. Vi ser på de som har uttalt seg av høringsinstansene at med det utgangspunktet så bør det være greit så lenge det norske samfunnet fortsatt ikke er tilbake i en normalsituasjon. Det er ingen grunn til å ra dette ut i langdrag, men foreløpig om det er behov for det, så er vi åpne for å forlenge, sier Siv Jensen.

Hun understreker at det vil være en fordel om det er bredt flertall på Stortinget som i så fall utvider tiden for mer makt til regjeringen.

Sp skeptiske

Arbeiderpartiet har så langt ikke tatt stilling til om de går inn for forlengelse, men også partileder Jonas Gahr Støre sier vil være en fordel med bred enighet. han leder Stortingets koronautvalg som foretok flere innstramninger i regjeringens opprinnelige ønske om fullmakter.

Senterpartiet er derimot kritiske til å utvide fullmaktene.

– Vi får se hvordan forslaget ser ut, men Senterpartiet ville sett det som en fordel om vi kan finne en løsning der Stortinget gjennom en rask behandling endrer eller supplerer lover, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til TV 2.

Hun er likevel ikke helt avvisende til utvidede fullmakter på enkelte områder.

– Vi er åpne for å drøfte ulike modeller, men dersom vi nå skal starte med å normalisere ting i samfunnet, så er det normale at det Stortinget som endrer eller supplerer lover i Norge. Vi får se hvilket forslag som kommer fra regjeringen, så får vi drøfte det med de andre partiene og forhåpentligvis klare å komme frem til en bred løsning.