FORKLARER DRIVSTOFFPRISENE: Kommunikasjonsdirektør Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge og strategi- og kommunikasjonssjef Sigrid Louise Philippart i St1. Bildet i midten ble tatt av en YX-stasjon i Trondheim den 5. april.
FORKLARER DRIVSTOFFPRISENE: Kommunikasjonsdirektør Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge og strategi- og kommunikasjonssjef Sigrid Louise Philippart i St1. Bildet i midten ble tatt av en YX-stasjon i Trondheim den 5. april. Foto: Circle K // Gorm Kallestad / NTB scanpix //

Derfor får du billig bensin og diesel nå

De siste dagene har flere bileiere kunnet glede seg over uvanlig lave priser på bensin og diesel. Circle K og St1 forklarer årsaken til prisfallet.

Utbruddet av koronaviruset har konsekvenser for en rekke områder innenfor økonomien, og prisen på drivstoff er intet unntak.

De som har fulgt med på bensinstasjonene de siste dagene har kunnet se drivstoffpriser godt utenom det vanlige. Flere har opplevd bensin eller diesel til under 12 kroner literen, mens noen til og med har sett priser helt nede på 10-tallet.

Innimellom har også prisen på bensin vært lavere enn diesel, slik som ved eksemplet på bildet øverst i saken.

Hard konkurranse

TV 2 har spurt St1 og Circle K om hvorfor drivstoffprisene er så lave for tiden. De forklarer først hva det er som avgjør prisene.

– Pumpeprisen på bensin og diesel er satt sammen av tre deler, i forholdet 60/30/10. Statlige skatter og avgifter utgjør cirka 60 prosent, innkjøpsprisen på raffinerte oljeprodukter cirka 30 prosent, og vi sitter igjen med cirka 10 prosent til å dekke alle våre kostnader forbundet med å drifte et landsdekkende nettverk av bensinstasjoner og tankanlegg på en sikker måte, sier strategi- og kommunikasjonssjef Sigrid Louise Philippart i St1.

Ettersom skatter og avgifter er faste, er det de to siste delene av regnestykket som endrer seg. Disse er basert på variasjoner i innkjøpspriser og lokal konkurranse.

– Drivstoffprisene i Norge er preget av lokal konkurranse. Denne konkurransen er hard, og dermed kan vi ganske raskt se disse reduserte innkjøpsprisene i form av lavere pumpepris ute på stasjonene, sier Philippart.

Flere forhold spiller inn

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge peker på de samme faktorene for hva som avgjør prisen. Han skiller mellom hva som er Circle Ks veiledende priser og hva som faktisk er prisen ute på bensinstasjonene.

– Pumpeprisen, den prisen du ser på pumpa når du fyller, påvirkes i meget stor grad av konkurransen lokalt. Våre veiledende priser påvirkes av kostprisene, eller innkjøpsprisen, sier Hansen.

Han forklarer at kostprisen i markedet for ferdig raffinert bensin og diesel påvirkes av fire hovedfaktorer: Råoljepris, tilbud (lagerbeholdning, raffinerikapasitet), etterspørsel (transportaktivitet) og valutakurs.

– Veiledende pris er en anbefalt utsalgspris. Så snart denne effektueres, starter prisfallet lokalt som følge av priskriger i mikromarkedene rundt den enkelte stasjon. Lokalt kan pumpeprisene falle med flere kroner, så gjennomsnittlig pumpepris ligger godt under veiledende pris, sier Hansen.

– I tillegg kommer alle rabattordninger, kort- og lojalitetsprogrammer som senker prisene til kundene ytterligere. Det er altså ikke direkte sammenheng mellom råoljepris i dollar og veiledende pris eller pumpepris i kroner, det er flere forhold som spiller inn.

Prisene har falt hele påsken

Prisen du får på din lokale bensinstasjon har også sammenheng med kronekursen.

– Vi kjøper ferdigraffinert bensin og diesel i dollar og selger i kroner, derfor påvirker også krona bensin- og dieselprisen her hjemme, sier Hansen.

Usikkerheten i verdensøkonomien er høy, og den norske krona har svekket seg mot dollar og euro.

– Isolert vil dette gi en økning i innkjøpsprisen vår, siden vi importerer drivstoffet fra det internasjonale markedet for bensin og diesel. Men denne effekten blir mer enn utliknet av fallet i prisene på raffinerte produkter, sier Philippart.

Så hva er det som har skjedd de siste ukene for at prisen på bensin og diesel skulle bli så lav? Hansen sier at de gjennom påsken har sett at intensiteten i priskrigene har variert over hele landet.

– Prisene har falt gjennom hele påsken. Det er ikke unormalt, vi har sett det samme tidligere. Samtidig har korona-situasjonen gjort at mange har valgt å holde seg hjemme, eller kun kjørt korte turer sammenlignet med tidligere utfartspåsker. Det gjør at antall solgte liter er mindre enn tidligere.

– Årsaken til de lave prisene er todelt; tøff konkurranse lokalt, kombinert med at de veiledende prisene på bensin og diesel er lave som følge av lave kostpriser, sier Hansen.

Kraftig prisfall

Philippart sier årsaken til de lave bensin- og dieselprisene først og fremst er at den globale etterspørselen etter drivstoff har falt som følge av korona-situasjonen.

– Både Russland og Saudi-Arabia har samtidig intensivert oljeproduksjonen, slik at det globale tilbudet av olje har økt. Dette har ført til reduserte priser på raffinerte produkter som bensin og diesel, sier Philippart.

Under normale omstendigheter ligger literprisen på bensin ofte rundt en krone over dieselprisen. I det siste har flere lagt merke til at dette ikke nødvendigvis er tilfellet for tiden.

– Bensin- og dieselprisen har blitt nesten helt lik. Det skyldes at bensin i størst grad blir brukt for persontransport, mens diesel blir brukt for varetransport, oppvarming og båter. Koronaviruset har først og fremst påvirket persontransporten, og derfor er etterspørselen etter bensin mye lavere enn etter diesel, som har ført til at bensinprisen har falt mer enn dieselprisen, sier Philippart.

Hansen kan ikke gi noe eksakt svar på når han sist kan huske å ha sett like lave bensin- og dieselpriser, men sier det må være en god del år siden.

– Vår veiledende pris, som du finner på våre nettsider, har siden 27. februar falt med over to kroner literen på bensin og 1,25 kr per liter på diesel. Det er lenge siden vi har opplevd et så stort prisfall i veiledende pris, og jeg kan ikke huske et like kraftig prisfall i nyere tid, sier Hansen.