OSLO: Barnehagebarna i Kongeskogen barnehage Bygdøy i Oslo har pyntet gjerdet rundt barnehagen med tråder i regnbuefarger.
OSLO: Barnehagebarna i Kongeskogen barnehage Bygdøy i Oslo har pyntet gjerdet rundt barnehagen med tråder i regnbuefarger. Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

Om én uke åpner barnehagene:

– Dette er de største utfordringene

Barnehagene får kun to dager på å forberede seg når myndighetenes retningslinjer er klare. Allerede er det gitt råd om å redusere åpningstiden.

Like før påske annonserte regjeringen at en gjenåpning av samfunnet vil skje fra 20. april – og det er barnehagene som er først ut. Byrådsleder Raymond Johansen presiserer til TV 2 mandag at barnehagene skal åpne fra 20. april, og at ikke alle barnehager vil åpne den dagen.

Uken etter, den 27. april, åpner skolene for 1.-4. klasse.

Nå er både skoler og barnehager i full gang med å forberede seg til åpning, til tross for at den nasjonale smittvernsveilederen for barnehagene ikke blir klar før på onsdag 15. april.

– Ikke eksperter på smittevern

Læringsverkstedet driver 238 private barnehager i Norge. De venter spent på veilederen fra myndighetene, og forbereder seg i mellomtiden på det de kan.

– Nå jobber vi med å få kartlagt hvor mange barn og ansatte som kommer på mandag, sier Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, til TV 2.

– Vi er opptatt av å åpne på en god og trygg måte. Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi kan barnehage.

Fokusområdet de neste dagene er hvilke løsninger de kan komme med for å forhindre smitte på best mulig måte.

Noen av utfordringene de må løse er hvordan henting og levering av barn til barnehagen skal foregå, hvordan de skal bruke arealene i barnehagen, og om de må dele barna inn i mindre grupper.

BARNEHAGE: Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet. Foto: Læringsverkstedet
BARNEHAGE: Trude Sydtangen, direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet. Foto: Læringsverkstedet

– Vi tilrettelegger så barn, ansatte og foreldre føler seg så trygge som mulig. Vi tenker oss mer og mer tilbake til en normal hverdag, men det er samtidig for tidlig å si hvordan vi vil løse alt, sier Sydtangen.

Utfordring med de minste

Den offisielle veilederen fra myndighetene skal klargjøres og sendes ut onsdag. TV 2 får bekreftet at arbeidet med veilederen nå er i sluttfasen.

– Veilederen for barnehagene skal etter planen være klar i morgen, sier Tuva Gaarder Nordlie, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Oppdraget om å lage en veileder kommer fra Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

– Vi håper den skal gi god veiledning og føring. Nå planlegger vi for det vi vet og kan. Vi skal bruke torsdag og fredag til å gå gjennom de punktene vi ikke har oversikt over enda, sier direktøren for barnehagedrift i Læringsverkstedet.

Hun sier de allerede har spesifikke retningslinjer for rengjøring i barnehagen, men at eksempelvis håndvask vil være viktig når barnehagen åpner.

– Barn kan ikke praktisere det sånn som voksne klarer, men vi kommer til å ha mye fokus på det framover. For de aller minste vil det være en utfordring å ivareta den typen hygiene som vi voksne har, sier Sydtangen.

Myndighetenes ekspertgruppe skisserte disse tiltakene 7. april for skoler og barnehager:

• Ha undervisning og samlinger i mindre grupper, unngå å blande grupper av elever med andre grupper.

• Sikre at alle elever har egen pult for å sikre avstand mellom barn.

• Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

• Eventuelt opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.

• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.

• Ha ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall barn og unge som er ute samtidig.

• Økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.

• Bruk av offentlig transport til og fra barnehage/skole begrenses der det er mulig. Det må sørges for god avstand mellom elever ved skoleskyss.

• For eldre elever kan det være mulig å dele dagen slik at halve gruppen møter tidlig, den andre møter senere, og resten av undervisningen kan gjøres hjemme.

• Elevene deles i grupper, slik at det er oppmøte for de ulike gruppene alternerende dager.

• Antall skoledager per uke kan forkortes, etter modell fra Singapore (4-dagersuke).

• Opplæring av barnehagebarn/elever i god håndvask og hostehygiene. Gi påminnelser muntlig og ved å henge opp plakater med instruksjon for god håndvask.

• Håndvask med voksen/lærer tilstede (for barnehagebarn og barneskolebarn) ved start av barnehage- /skoledagen, før og etter friminutt/utetid, etter toalettbesøk og før spising. Hånddesinfeksjon kan være et alternativ så lenge hendene ikke er tilgriset.

• Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastatur må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på å vaske håndtak, trappegelendere, lysbrytere og andre hyppige berøringspunkter.

• Sørge for at det er nok tilgjengelig såpe og papir til tørking ved vasker på skolene, både på toaletter og ellers. Sørge for at det er få tilstede samtidig, eller nok tilgjengelig toaletter, for at det ikke blir trengsel.

  • Barn og unge som viser symptomer skal sendes hjem. De skal holdes isolert til de blir hentet, gjerne sammen med en voksen som skal holde avstand så langt det lar seg gjøre.

Vil åpne alle innen fredag

Ifølge byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, vil de første barnehagene i Oslo åpne igjen førstkommende mandag, og innen fredag skal alle barnehagene ha åpnet.

– Alle barnehager vil etter planen åpne i perioden 20.–27. april, og skolene og AKS vil følge etter 27. april, sier hun til NTB.

Det er Folkehelseinstituttet som har ledet arbeidet med en veileder, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. De har tatt i mot råd og innspill fra flere sentrale aktører i sektoren, blant annet Utdanningsforbundet.

– Det er viktig at denne veilederen kan bidra til å skape trygghet blant ansatte, foreldre og barn. Vi har gitt våre råd og innspill til hvordan barnehagehverdagen kan bli så trygg som mulig, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

INNSPILL: Utdanningsforbundet har gitt flere innspill og råd til veilederen.
INNSPILL: Utdanningsforbundet har gitt flere innspill og råd til veilederen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Et av rådene Utdanningsforbundet har gitt for å hindre smittespredning, er at barnehagene bør ha barna i mindre og stabile grupper.

De ansatte bør ha ansvar for den samme gruppen med barn hver dag, mener forbundet.

– Det er ikke sånn at vi kan trylle frem flere barnehageansatte over natten. Så for å få til disse tiltakene kan det bli nødvendig å redusere åpningstiden eller oppholdstiden for barna, sier Handal.

Ansatte kan klemme barna

Handal mener barna må føle seg trygge i barnehagen og at det derfor ikke er aktuelt å be de ansatte unngå nærkontakt.

– Hvis en toåring faller og slår seg, må man kunne trøste barnet. Det som er viktig er at den ansatte kun har en mindre gruppe barn de er i kontakt med, sier Handal.

Utdanningsforbundet har også gitt innspill til hvilke smitteverntiltak de håper veilederen vil inneholde.

– Det er viktig at veilederen har klare nasjonale retningslinjer om hygiene og smittevern. Spesielt om hvordan de ansatte skal håndtere blant annet bleieskift, hentesituasjonen og måltider, sier Handal.