Over 10.000 koronasmittede er døde i New York, som står for nesten halvparten av USAs koronadødsfall
Over 10.000 koronasmittede er døde i New York, som står for nesten halvparten av USAs koronadødsfall Foto: Mary Altaffer / AP / NTB scanpix

Koronadødeligheten varierer sterkt

New York har nå 20 ganger flere koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere enn Norge.

Over 10.000 koronasmittede er hittil døde i delstaten New York, som har rundt 20 millioner innbyggere.

Den såkalte mortaliteten, antallet døde per 100.000 innbyggere, er dermed på 51,3 og langt høyere enn både i Italia og Spania.

I Spania er mortaliteten så langt på 37,4, mens den i Italia, som lenge var det hardest rammede landet, er på 32,9.

Belgia har også passert Italia med 33,8 døde per 100.000 innbyggere, viser tall fra helsemyndighetene, gjengitt av Worldometer.

Bedre metode

Forskere anser mortalitet for å være en bedre metode å analysere reell dødelighet på, enn såkalt letalitet, som er andelen dødsfall blant dem som har fått påvist smitte.

Letaliteten avhenger av hvor mange som testes og hvilke kriterier som ligger til grunn for testing, noe som varierer sterkt fra land til land og som også endres over tid.

Varierer i Norden

Også i Norden, der koronapandemien har kommet omtrent like langt i landene, varierer mortaliteten sterkt, viser tall fra myndighetene.

I Norge er det hittil registrert 2,5 dødsfall per 100.000 innbygger, mens det i Danmark er registrert dobbelt så mange (4,9) og i Sverige nesten fire ganger så mange (9,1).

Åtte norske forskere, som er tilknyttet covid-19-gruppen ved Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitet i Tromsø, er blant dem som mener at mortalitet er den beste måten å vurdere pandemiens dødelighet på.

Forskerne har sammenlignet dødeligheten av covid-19 med den gjennomsnittlige dødeligheten under de fire siste sesongene med influensa.

Sammenligner med influensa

I Norge dør det i gjennomsnitt 21 mennesker hver dag under sesonginfluensaen, mens det fra 11. mars til 11. april i gjennomsnitt døde 1,9 mennesker daglig av covid-19.

I Sverige dør det i gjennomsnitt 53 mennesker hver dag i influensasesongen, mens det i perioden forskerne tok for seg, i gjennomsnitt døde 8,4 mennesker daglig av covid-19.

– Det er ikke opp til oss forskere å avgjøre om dødeligheten av covid-19 er stor eller liten, eller om forskjellen mellom Norge og Sverige er stor nok til å rettferdiggjøre våre strengere tiltak. Vår sammenligning med influensa viser kun at det hittil ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa, konkluderer forskerne i et debattinnlegg i Aftenposten.