Det kan bli lenge til neste utenlandstur:

– Vanskelig å se for seg at vi kan reise som normalt i 2020

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror vi må belage seg på langt færre reiser i 2020.

Det har gått i overkant av fire uker siden statsminister Erna Solberg kalte inn til pressekonferanse og sa de ville innføre de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Kort tid etter frarådet UD reiser til alle land som ikke var strengt nødvendige.

For mange innebar det en rekke avlyste feriereiser, spesielt i påsken. Nå kan det bli lenge til neste utenlandstur.

Regn med norgesferie i sommer

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror vi må belage oss på å feriere i eget land denne sommeren.

– Hvordan sommerferien i 2020 blir er det ingen som vet nøyaktig, men det ser ut som det kan bli vanskelig å reise til utlandet, særlig å reise langt, sier han.

Nakstad tror det er lurt at folk allerede nå innstiller seg på å avholde ferien hjemme i Norge.

– Men nøyaktig hvordan det blir med for eksempel med nærområdene i Sverige og Danmark vet vi ikke enda, fortsetter han.

– Holder spredningen innenfor grensene

Også fagdirektør i Folkehelseinstituttet tror man bør regne med å feriere i eget land.

– Jeg hadde nok planlagt for at sommerferien dette året blir i Norge. Det er logikk i forhold til dette med å holde spredningen innenfor grensene så lenge det er stor forskjell mellom landene, sier Frode Forland.

Han understreker også fordelen av å bli ivaretatt av norsk helsepersonell dersom man blir syk.

– I eget land har landet ansvar for deg og man følges opp, fortsetter Forland.

Tror ikke vi reiser som normalt i 2020

Den assisterende helsedirektøren tror det vil gå lang tid før vi kan reise som normalt på utenlandsferie.

– Utenriksdepartementet har frarådet alle unødvendige reiser til utlandet, dels fordi det er usikkert om man kommer seg hjem igjen og dels fordi det kan være vanskelig å få helsetjenester i enkelte land akkurat nå, sier Nakstad.

Han tror det kan gå lang tid før vi trygt kan reise som normalt.

– Er det vanskelig å se for seg at det kan skje i 2020?

– Ja, det er vanskelig å se for seg at det blir normalt med utenlandsreiser og muligheter for det i 2020, sier Nakstad

Forland tror det kan bli aktuelt å i første om gang åpne opp for våre naboland når norske myndigheter beslutter å lette på reiserådene.

– Det kan tenkes. Dersom vi får en smittesituasjon som er lik i de nordiske landene, så kan man tenke at det kan være lettere å lempe der.

EU advarer mot å bestille sommerferie

Også presidenten for EU-kommisjonen tror det vil være vanskelig å legge ut på lengre reiser de neste månedene.

I et intervju med den tyske avisen Bild advarer nå Ursula von der Leyen folk mot å bestille sommerferie. I intervjuet sier presidenten at det vanskelig å fastslå hva som vil være situasjonen i juli og august, men at man å bør ente med å legge planer.