SAVNET HERFRA: Politiet har brukt enorme ressurser på å kartlegge alle bevegelser i og rundt Sloraveien 4 i tiden da Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant. Nå mener de å ha et tydeligere bilde av hvem som befant seg i området. Foto: Thomas Evensen / TV 2 / Privat
SAVNET HERFRA: Politiet har brukt enorme ressurser på å kartlegge alle bevegelser i og rundt Sloraveien 4 i tiden da Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant. Nå mener de å ha et tydeligere bilde av hvem som befant seg i området. Foto: Thomas Evensen / TV 2 / Privat

Politiet: Vet mer om hva som kan ha skjedd

De siste månedene har politiet fått et tydeligere bilde av hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen (69), sier politiinspektør Tommy Brøske.

Fremdeles mener han det er gode muligheter for å oppklare saken.I en e-post til TV 2 skriver Brøske, mannen som leder Anne-Elisabeth Hagen-etterforskningen, at de har gjort søk etter kvinnen, som de antar er drept.Han ønsker ikke å si noe om resultatet av søkene, men skriver følgende:«Dersom vi vurderer det som riktig ut ifra det totale bildet i etterforskningen, vil vi gjøre nye søk».- Hva er det vanskeligste