REISERESTRIKSJONER: Emthe Katrin Vollstad (43) henter vanligvis medisinsk cannabis på resept i Nederland. Da reiserestriksjonene ble innført i mars, mistet hun muligheten til å få tak i medisinen sin. Foto: Linda Bakken
REISERESTRIKSJONER: Emthe Katrin Vollstad (43) henter vanligvis medisinsk cannabis på resept i Nederland. Da reiserestriksjonene ble innført i mars, mistet hun muligheten til å få tak i medisinen sin. Foto: Linda Bakken

Cannabis-pasienter nektes medisin i Norge: – Helse over politikk bør være en selvfølge i denne krisen

Legemiddelverket og Helsedirektoratet mener at pasienter som vanligvis henter legemidler i utlandet må få hente ut medisinen i Norge under koronakrisen. Den anbefalingen vil ikke Helse- og omsorgsdepartementet følge.

Etter at Covid-19 ble erklært en pandemi, var Utenriksdepartementet raskt ute med å fraråde all reise som ikke er strengt nødvendig.

Dette har satt pasienter som regelmessig oppsøker leger i utlandet for behandling med legemidler i en svært vanskelig situasjon.

Blant dem er Emthe Katrin Vollstad (43) fra Sykkylven rett utenfor Ålesund. Hun går på medisinsk cannabis som hun vanligvis henter på resept i Nederland. Nå frykter hun for hva som vil skje den dagen hun går tom for medisiner.

– For meg har medisinsk cannabis gjort at jeg har klart å fungere i samfunnet igjen. Jeg tror faktisk ikke jeg ville overlevd uten med tanke på at jeg var mer død enn levende når jeg ble innlagt på sykehus, sier Vollstad.

– Viktig å sikre helsehjelp

Det er på bakgrunn av Vollstad og de andre pasientene i lignende situasjoner at Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet anbefalte Helse- og omsorgsdepartementet å midlertidig lempe på reglene. De ønsket at pasientene som er avhengig av medisiner fra utlandet, som et krisetiltak, skulle få skrevet ut medisinen i Norge.

– Det er viktig å sikre at denne pasientgruppen raskt får forsvarlig helsehjelp for å unngå helseskade som manglende smertelindring eller abstinens, skrev Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk i anbefalingen TV 2 har fått til sendt.

Til tross for dette har Helse- og omsorgsdepartementet avvist at regelverket skal endres i krisen og heller henvist pasientgruppen til sin fastlege.

Anbefalingen ble først omtalt av NRK.

Får ikke hjelp

Emthe Katrin Vollstad ble nedslått da hun fikk beskjeden ettersom hun vet at fastlegen ikke har myndighet til å skrive ut resept på medisinsk cannabis.

Emthe Katrin Vollstad ble diagnostisert med akutt leukemi i 2018. For åtte måneder siden måtte hun gjennomgå en stamcelletransplantasjon. Foto: Privat
Emthe Katrin Vollstad ble diagnostisert med akutt leukemi i 2018. For åtte måneder siden måtte hun gjennomgå en stamcelletransplantasjon. Foto: Privat

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få tak på medisin nå. Legene trekker på skuldrene og er lite villige til å sette seg inn problemstillingen, også tar det for lang tid å opprette kontakt med spesialist. Jeg er redd for at jeg skal bli tvunget over på sterkere smertestillende, sier hun.

Vollstad ble diagnostisert med akutt leukemi i 2018, og er mot alle odds kreftfri i dag. For henne har medisinen gjort det lettere å leve med angst, posttraumatisk stresslidelse og spisevegring.

– For meg har cannabis gitt meg et bedre liv. Det har hjulpet mot stress, uro, smerter og gitt meg tilbake matlysten. Derfor synes jeg at dette er utrolig urettferdig. Vi som pasienter har kjempet en årelang kamp for å kunne få medisinen i utlandet, og nå i denne krisen så får vi ikke hjelp i det hele tatt, sier hun.

For Vollstad har det vært en vanskelig avgjørelse å stå frem i denne saken med fullt navn og bilde ettersom cannabisbrukere ofte blir stigmatisert. Hun velger likevel å stå frem i håp om at regjeringen skal begynne å se hennes pasientgruppe.

Det anslås at omkring 700 norske pasienter henter medisinen sin fra Nederland, Tyskland eller Danmark.

Krever krisetiltak

Flere organisasjoner som jobber med medisinsk cannabis har vært forkjempere for at det må etableres et krisetiltak for cannabispasienter i Norge. Blant de er Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN).

– Vi er dypt bekymret for helsen til våre pasienter, og vi er også bekymret for tryggheten. Når disse menneskene mister tilgangen på medisinene sine kan de bli desperate, sier Christoffer H. Rørtveit i PASCAN.

Han forteller at konsekvensen allerede er at flere pasienter føler seg tvunget til å trosse myndighetenes reiseråd og foreta en reise med høy risiko for smitte til utlandet. Andre må oppsøke det kriminelle markedet og blir eksponert for langt sterkere stoffer.

– Situasjonen er prekær. Helseministeren tvinger nå denne pasientgruppen til å bryte norsk lov for å ivareta sin egen helse. Det er nå flere pasienter som i desperasjon og på nødrett har begynt å gro sin egen medisin hjemme, sier Rørtveit, som allerede har vært i dialog med riksadvokaten om situasjonen.

Han minner også om at dette er en pasientgruppe hvor annen medisin ikke har vist seg å fungere.

– Det er åpenbart fare for liv. Mange pasienter sliter både fysisk og psykisk allerede. Med tilleggsbelastningen helseminister Høie nå påtvinger oss, frykter vi overdoser av andre farligere medisiner og selvmord blant vår pasientgruppe, sier Rørtveit.

Vil ikke endre regelverket

Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet foreslo i anbefalingen at det kunne etableres et landsdekkende tilbud for pasienter som har fått forskrevet cannabis i utlandet ved Smerteklinikken på Ullevål. Her kunne pasientene få konsultasjoner og i første omgang videreført behandling fra utlandet innenfor norsk regelverk.

I notatet anbefalte de at utenlandske resepter på narkotiske legemidler skulle godkjennes på norske apotek for å redusere risikoen for helseskade i overgangsperioden.

Helse- og omsorgdepartementet har forståelse for at det er en vanskelig tid for denne pasientgruppen, men har likevel valgt å avvise anbefalingen.

– Det er flere grunner til at vi ikke endrer regelverket. Dersom vi gjør de foreslåtte endringene, vil det innebære at vi legger til rette for bruk av produkter som regjeringen mener at befolkningen ikke skal ha tilgang til, med mindre det er gjennom spesialisthelsetjenesten. En slik midlertidig ordning kan skape forventning om permanente endringer på sikt, sier Inger Klippen (H), statssekretær for Bent Høie (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretæren viser også til at endringene som Legemiddelverket foreslår, innebærer at det også fravikes fra to ulike regelsett i EØS-lovgivningen.

– Jeg har forståelse for at pasienter som regelmessig oppsøker lege i utlandet og tar cannabisprodukter med hjem, opplever at de er i en vanskelig situasjon nå. Men uansett hvilke legemidler det gjelder, må pasientene etablere kontakt med fastlegen slik at de sikres forsvarlig helsehjelp, skriver statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet i epost til TV 2.

– Det er flere grunner til at vi ikke endrer regelverket. Legemiddelverkets forslag er et midlertidig tiltak frem til 20. april i år, frem til pasientgruppen får etablert kontakt med fastlege. Men dersom vi gjør de foreslåtte endringene, vil det innebære at vi legger til rette for bruk av produkter som regjeringen mener at befolkningen ikke skal ha tilgang til, med mindre det er gjennom spesialisthelsetjenesten. En slik midlertidig ordning kan skape forventning om permanente endringer på sikt, skriver Klippen.

– De konkrete endringene som Legemiddelverket foreslår i regelverket, innebærer også at det fravikes fra to ulike regelsett i EØS-lovgivningen, både med hensyn til gyldighet av EØS-resepter og godkjenningsfritak.

– Helse over politikk

HJELP: For Vollstad og andre pasienter i lignende i situasjoner er det uforståelig at de ikke får hjelp i Norge under koronakrisen. Foto: Privat
HJELP: For Vollstad og andre pasienter i lignende i situasjoner er det uforståelig at de ikke får hjelp i Norge under koronakrisen. Foto: Privat

– Vi ble veldig lettet da Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet kunne raskt presentere en god faglig løsning hvor pasientene kunne få godkjenningsfritak for medisinen i Norge mens krisen pågår. Dette hadde gitt pasientene den hjelpen de trenger, sier Christoffer H. Rørtveit i PASCAN.

Han forteller at han derfor ikke kan forstå hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet ikke vil følge anbefalingen.

– Medisinen står på lager i norske apotek, så dette er galskap i system. Helse over politikk bør være en selvfølge i denne krisen, mener han.

Rørtveit høster støtte fra organisasjonen Normal Norge, som jobber for å fremme norske cannabisbrukere sine rettigheter i Norge.

– Krisen vi er i nå er en stor belastning for alle. At denne pasientgruppen i tillegg har mistet tilgang på medisinen sin gjør de svært sårbare, sier André Nilsen, som er styreleder i organisasjonen.

Han er spesielt bekymret for at mange av de omlag 700 pasientene kan falle tilbake til andre medikamenter.

– For mange har det vært en lang og tøff kamp å kutte ned på andre skadelige alternativer som opiater, benzodiazepiner eller alkohol. Nå føler flere seg tvunget til å begynne på disse medikamentene igjen i mangel på et alternativ, sier Nilsen.

Anbefalingen er datert 18. mars. Det har ikke kommet nye tiltak for å hjelpe pasientgruppen.