HOLD AVSTAND: Spillerne må holde avstand, slår NFFs regler fast. Foto: Håkon Mosvold Larsen
HOLD AVSTAND: Spillerne må holde avstand, slår NFFs regler fast. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fotballforbundets koronavettregler er klare

Norges Fotballforbund har utarbeidet koronavettregler for fotballen i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet. De skal hindre smitte ved trening.

– Vi er glad for at landets fotballbaner igjen kan åpnes for aktivitet. Dette er det nå opp til baneeier å vurdere. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt, og her har vi et ansvar for å sikre at dette skjer innenfor regelverket, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

– Vi har derfor laget enkle og tydelige koronavettregler for fotballen som klubbene skal benytte.

Reglene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder fellesidrettslige anbefalinger fra Norges idrettsforbund.

Det er ni regler som presenteres på forbundets nettsted.

1. Det bør være en voksen person til stede per gruppe.

2. Ikke være flere enn fem per gruppe: Fire spillere og en trener/leder/voksen.

3. Alltid to meters avstand eller mer.

4. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

5. Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

6. Ikke ta på ballen med hendene og unngå heading.

7. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

8. Felles garderober skal ikke benyttes.

9. Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender før og etter aktiviteten.

(©NTB)