Oslo  20180207.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) i stortingets spørretime.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20180207. Torstein Tvedt Solberg (Ap) i stortingets spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Frykter kaos med lokale regler for skoleåpning

Over hele landet er det nå sprikende meninger om skolene bør åpnes igjen eller ei etter påske. Arbeiderpartiet advarer nå regjeringen mot å la kommunene bestemme fritt selv.

Hele Norge lurer nå på når skolene og barnehagene igjen kan åpne, og ikke minst hvordan en slik gjenåpning kan skje.

Frykter kaos

Nestleder i utdannings- og forskningskomiteen, Torstein Tvedt Solberg (Ap), mener det viktigste nå er tydelige nasjonale regler for både om og hvordan skolene kan gjenåpnes.

– Jeg vil sterkt advare mot at det blir et frislipp for kommunene å bestemme dette selv. Det er viktig med et tydelig nasjonalt regelverk, sier Tvedt Solberg til TV 2.

Han legger samtidig til at det ikke utelukker at det skal kunne utøves lokalt skjønn.

– Men hvis det blir for stor forskjell mellom hver enkelt kommune tror jeg det kan bli et kaos der ute i landet om hvordan en skal forholde seg til det, mener Ap-politikeren.

KrF: Lytt til de lokalt

KrFs medlem i komiteen, Hans Fredrik Grøvan, mener på sin side det nå er svært viktig å lytte til skolene og kommunene lokalt.

– Om skolene skal åpnes igjen bør bestemmes nasjonalt, men hvordan bør bestemmes mest mulig lokalt, sier Grøvan til TV 2.

Han begrunner synet sitt både med at smittespredningen varierer i ulike deler av landet og at skolene har ulike forutsetninger for å få til en trygg gjenåpning.

– Jeg tror det er viktig at en nå lytter til de lokale myndighetene, slik at en får til den beste løsningen som ivaretar barna på en god måte, samtidig som en ivaretar de nasjonale smittevernreglene.

Smittetallene varierer nå mye i ulike deler av landet. Ifølge tall VG har hentet inn er det nærmere 1500 registrerte smittede i folkerike Viken, mens det i Nordland er 71 registrerte smittede.

Vil åpne i Trondheim

Meningene spriker i ulike deler av landet også.

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Camilla Trud Nereid, er klar på at de negative konsekvensene av stengte barnehager og skoler nå er for store og for negative veid opp mot å åpne barnehager og skoler igjen.

– Fra alle landets store sykehus fortelles det om at barn ikke lenger kommer med blåmerker og andre «uforklarlige» skader til undersøkelse. Vold og overgrep i hjemmet avdekkes ikke, og det er nesten ingen barn til barneavhør, sier hun til Adresseavisen.

Alle videregående skoler i Viken fylke vil fortsette å holde stengt også i uken etter påske, uansett. Det opplyste Viken fylkeskommune på sine nettsider i dag.

Skolesjef i Oslo, Marte Gerhardsen, sa tidligere til TV 2 denne uken at hun er kritisk til en gradvis gjenåpning.

– Først vil jeg si at det eneste vi egentlig ønsker, er å åpne skolene for alle elever i morgen, understreker hun.

Samtidig påpeker hun at at det må oppleves som trygt for elever, foresatte og ansatte, når skolene åpner igjen.

– Derfor er vi litt bekymret for en slik delvis åpning, for det blir veldig vanskelig å kommunisere til alle, både elever og ansatte og foresatte – at det er delvis trygt, hva mener vi med det?

Ny beslutning neste uke

Fredag ble en egen ekspertgruppe ferdig med sin rapport, som skal vektlegges når regjeringen neste uke bestemmer seg for om de fortsatt skal holde skolene stengt etter påske. Rapporten blir ikke offentliggjort før regjeringen har bestemt seg.

Rapporten skal oppsummere hvilke konsekvenser det har hatt å ha stengte skoler i tre uker, både for barn og unge selv, og for smittevernet. I rapporten skal det også legges frem anbefalinger for hvordan barnehage og skole kan drives framover, gitt at smittesituasjonen vedvarer.

Ekspertgruppen som er satt ned av Helsedirektoratet har medlemmer fra både Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet selv som observatør.