Forsker: Du blir immun hvis du har hatt koronaviruset

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det er fortsatt mye vi ikke vet om koronaviruset. Forsker Gunnveig Grødeland fra avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO svarer på noen sentrale spørsmål om viruset.

– De som har vært smittet av koronaviruset har fått dannet immunresponser, sier Gunnveig Grødeland til God morgen Norge.

Det forskere derimot ikke er sikre på er hvor lenge immunresponsene beskytter mot en ny infeksjon.

– Vi trenger tid til å finne ut hvor lenge immunresponsen varer, og hvilke deler av viruset som er de mest relevante når det gjelder å danne beskyttende immunresponser, forklarer Grødeland.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Rammes forskjellig

Grødeland forteller at man fortsatt ikke vet så mye om hvorfor folk som ikke er i en risikogruppe rammes i ulik grad av viruset.

– Hvorfor noen blir alvorlig syke og andre ikke, hva som selekterer de, det vet vi ikke så veldig mye om, forteller forskeren.

I immunsystemet er det en kontinuerlig balansegang mellom effekt og demping av immunresponser. Hvis friske personer blir alvorlig syke så er det mest sannsynlig at immunsystemet har blitt aktivert i en slik grad at kroppen sliter med å dempe responsene forklarer Grødeland.

En annen faktor til at tilsynelatende friske personer blir forskjellig rammet av viruset er immunologisk bakgrunn. Hvilke bakterier og virus man har hatt før kan ha en betydning for hvordan kroppen reagerer på nye virus.

– Og så har du genetiske forskjeller, sier Grødeland og fortsetter:

– Det er mange faktorer som spiller inn, og det er det som gjør det så vanskelig å finne en enkel forklaring.

Unge kan bli alvorlig syke

Selv om det er flest eldre som blir alvorlig syke av koronaviruset, kan også unge bli hardt rammet av viruset.

– Men det er svært sjeldent. Og i de tilfellene når unge blir syke, så er det nettopp immunsystemet som tar overhånd, forklarer forskeren.

Det har vært tilfeller der unge har blitt alvorlig syke, men man skal ikke få panikk av den grunn mener Grødeland. Hun understreker at det er primært de i risikogruppene som blir hardest rammet av koronaviruset.

Symptomfrie kan være smittebærere

Hvis man er smittet av koronaviruset, men ikke har noen symptomer, kan det hende man fortsatt smitter andre.

Grødeland forteller at hvis man sammenligner med andre virusinfeksjoner, så er det mest sannsynlig at man er smittsom selv om man ikke har noen symptomer.

– Om du er svært smittsom eller mindre smittsom, det har vi ikke god data på, men sannsynligvis så er man smittebærer, forklarer hun.

Forskeren synes at konsekvensene vi ser i samfunnet som følge av koronapandemien er bekymringsfulle. Både når det kommer til selve sykdommen, men også de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene pandemien har hatt.

– Jeg er absolutt bekymret, men det er ikke noe man trenger å gå å tenke på kontinuerlig, sier Grødeland.