KRISEPAKKE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lanserer egen krisepakke for å redde jernbanen.
KRISEPAKKE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lanserer egen krisepakke for å redde jernbanen. Foto: Stål Taslnes/TV 2

Ny krisepakke skal redde jernbanen

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for på opprettholde driften.

.De siste ukene har tallet på togreiser blitt betydelig lavere. Dette har ført til et vesentlig fall i billettinntektene for togoperatørene.

– Antall reisende har gått betydelig ned. Vi kjøper tjenester fra togselskapene slik at de får en reell mulighet til komme gjennom denne perioden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til TV 2.

Skal opprettholde tilbudet

Regjeringen foreslår nå å bevilge 550 millioner kroner som ved behov skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene. Operatørene på det norske jernbanenettet er Vy, Go-ahead og SJ, men det er foreløpig ikke klart hvilke av selskapene som vil nyte godt av redningspakken. Det er Jernbanedirektoratet som skal administrere ordningen.

– Vi setter av 550 millioner kroner, det vil holde i noen måneder fremover mens det er lavere aktivitet. Dette er helt nødvendig for å sikre togselskapene fremover.

Stengte arbeidsplasser og skoler har ført til langt færre passasjerer på togene enn vanlig.

Flere strakstiltak er allerede blitt innført for å dempe de negative konsekvensene for togselskapene. Rutetilbudet er redusert og innkrevingen av avgifter utsatt. Likevel mener regjeringen at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å opprettholde et grunnleggende tilbud.

Skal kjøpe rutetilbud

Regjeringen vil gi Jernbanedirektoratet mulighet til å inngå midlertidige tilleggsavtaler om statlig kjøp av persontogtjenester, ut over de fire milliardene som er planlagt brukt til dette i år.

Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 550 millioner kroner skal gjøre det mulig å opprettholde et grunnleggende togtilbud for arbeidsreiser, slik at ikke minst samfunnskritisk personell får et godt togtilbud som ivaretar smittevernhensyn.

– Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reier med tog, sier Hareide.